Chcemy, żeby internet był bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich. Miejscem, w którym ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać nowe znajomości. Internet powinien nam służyć, a nie nas ograniczać. W idealnym świecie online młodzi ludzie mają bezpieczny dostęp do informacji i narzędzi potrzebnych do rozwijania swoich zainteresowań i karier.

Jaka jest rzeczywistość?

Jednak nie tak wygląda doświadczenie co piątej młodej kobiety w internecie. Młode kobiety i dziewczyny, które doświadczają cyberprzemocy, często czują się zagrożone, zdezorientowane i bezsilne. Mogą czuć się niepewne siebie, tracić poczucie własnej wartości i mieć obniżone poczucie bezpieczeństwa.

Cyberprzemoc badania SW Research na zlecenie Amnesty International, luty 2023. Grafiki: ©Cyber Kids on Real

Dlatego dołącz do nas, by świat online stał się bezpieczniejszym miejscem, a kobiety i dziewczynki w Polsce nie bały się włączać swoich komputerów czy smartfonów. Zaapeluj do rządu, by wprowadził odpowiednie zmiany w prawie. Podpisz petycję!>>

Konferencja Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę. Warszawa, 20 maja 2023, godz. 10:00 - 17:00.

20 maja 2023 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Amnesty International organizuje konferencję “Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”, poświęconą tematowi przemocy ze względu na płeć w przestrzeni online.

Doxxing, astroturfing, flaming – brzmi obco?

Nie powinno. W necie tego pełno. Ujawnianie danych, manipulacja, agresywne wiadomości to tylko część rodzajów cyberprzemocy, z którymi spotykamy się na co dzień w sieci. Cyberprzemoc jest poważnym problemem, który dotyka przede wszystkim miliony kobiet na całym świecie.

Dowiedz się więcej, zapisz się na kurs o cyberprzemocy

Cyberprzemoc definicje autorstwa Amnesty International. Grafiki: ©Cyber Kids on Real

…nadużycia i przemoc ze względu na płeć w internecie naruszają podstawowe zasady równości w prawie międzynarodowym i wolność wypowiedzi

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. promowania wolności wypowiedzi oraz Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet

Jesteśmy całkowicie pozbawieni osłony

badania wpływu mediów społecznościowych na młodych ludzi

W międzynarodowej ankiecie młode osoby dzielą się obawami nt. negatywnego wpływu mediów społecznościowych na prywatność i zdrowie psychiczne.

“StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”

to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.

Kampania "Stand by me" – stop cyberprzemocy ze względu na płeć!
Zapisz się na kurs online “Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”
Zapisz się n kurs o cyberprzemocy
Podczas kursu dowiesz się czym jest cyberprzemoc ze względu na płeć, jak ją rozpoznawać i jej przeciwdziałać. Pogłębisz swoją wiedzę na temat wpływu przemocy online na kobiety i dziewczęta oraz dlaczego stanowi ona naruszenie praw człowieka.
Zapisz się
Zapisz się na kurs online “Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”
Zapisz się na kurs online StandByMe
Podczas tego kursu pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków przemocy ze względu na płeć, dowiesz się więcej o źródłach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz o tym, dlaczego stanowi ona naruszenie człowieka.
Zapisz się

70% Polek i Polaków czuje, że sprawcy cyberprzemocy pozostają całkowicie bezkarni. Brak prawnej definicji cyberprzemocy, nieustalanie sprawców, nagminne umorzenia postępowań karnych to tylko część przykładów niedostatecznego działania władzy. Dlatego co trzecia młoda osoba uważa, że nie może liczyć na wsparcie Policji w przypadku doświadczenia cyberprzemocy.

To musi się zmienić!