„StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”

to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.


O projekcie

W Polsce jedna na dziesięć osób doświadczyła osobiście cyberprzemocy, a młode dziewczyny w wieku 18-24 lat doświadczają jej niemal dwukrotnie częściej. Cyberprzemoc to niestety powszechne i niszczące zjawisko. Uderza przede wszystkim w kobiety i dziewczyny. Dlatego Amnesty realizuje projekt edukacyjny “StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”, który ma umożliwić młodym osobom i dorosłym podejmowanie działań przeciw cyberprzemocy ze względu na płeć.

Edukacja i aktywizm przeciw cyberprzemocy

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka aktywistyczna


Kursy

Zapisz się na kurs online “Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”
Zapisz się n kurs o cyberprzemocy
Podczas kursu dowiesz się czym jest cyberprzemoc ze względu na płeć, jak ją rozpoznawać i jej przeciwdziałać. Pogłębisz swoją wiedzę na temat wpływu przemocy online na kobiety i dziewczęta oraz dlaczego stanowi ona naruszenie praw człowieka.
Zapisz się
Zapisz się na kurs online “Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”
Zapisz się na kurs online StandByMe
Podczas tego kursu pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków przemocy ze względu na płeć, dowiesz się więcej o źródłach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz o tym, dlaczego stanowi ona naruszenie człowieka.
Zapisz się

Dołącz do projektu

Jeżeli jesteś nauczycielem_nauczycielką lub pracujesz z młodzieżą, a założenia projektu są Ci bliskie i chcesz się zaangażować, zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej! 

A może już działasz w grupie szkolnej, studenckiej lub masz grupę znajomych, która jest zainteresowana tematem? Zaproś nas do siebie, z chęcią poprowadzimy dla Was warsztaty i wesprzemy w realizacji działań aktywistycznych! 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba osób zaangażowanych w prace poszczególnych grup młodzieżowych jest dowolna. 

© Przemysław Stefaniak

Zaangażuj się!

Tematyka naszego projektu jest Ci bliska? Weź udział Educational Youth Forum w Turynie 14-18 kwietnia. Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej.


Kampania

Dołącz do kampanii
„Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”

Chcemy, żeby internet był bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich. Jednak nie tak wygląda doświadczenie co piątej młodej kobiety w internecie. Działaj, by kobiety i dziewczynki w Polsce nie bały się włączać swoich komputerów czy smartfonów. Zaapeluj do rządu, by wprowadził odpowiednie zmiany w prawie.


Więcej informacji o projekcie na stronie: standbymeproject.eu

Projekt „StandByMe STop online violence against women and girls by chANging attituDes and Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w Polsce, Węgrzech i Włoszech. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn poprzez zaangażowanie młodych osób w działania edukacyjne i aktywistyczne. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Prawa, równość i obywatelstwo 2014–2020”.

Projekt „StandByMe 2.0 STop gender-bAsed violeNce by aDdressing masculinities and changing Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w czterech krajach – w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii. Skupia się na problemie przemocy ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV-2021-DAPHNE).