Czym są prawa człowieka?

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np. prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

HISTORIA PRAW CZŁOWIEKA
W świętych księgach wielkich religii nie występuje sformułowanie “prawa człowieka”, ale wiele ich fragmentów mówi właśnie o prawach jednostki. Samo pojęcie godności osobowej wywodzi się z judeochrześcijańskiej wizji człowieka “stworzonego na obraz i podobieństwo Boga”.
Magna Charta Libertatum (Wielka Karta Swobód) wydana przez króla Jana bez Ziemi: “żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości, (…) ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego”.
Przywileje jedlneńsko-krakowskie Neminem captivabimus (łac. nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego). Przywileje wydane przez Władysława Jagiełłę gwarantowały nietykalność osobistą i majątkową szlachcie.
Petition of Right. Petycja do króla Anglii, zaakceptowana przez parlament i zaliczana do angielskich aktów konstytucyjnych. W dokumencie tym m. in. zabroniono więzienia kogokolwiek bez wyroku sądowego i wyliczono szereg nadużyć władzy.
Deklaracja Niepodległości USA: “wszyscy ludzie zostali stworzeni równi, zostali wyposażeni przez stwórcę w pewne niezbywalne prawa, między którymi są: życie, wolność i dążenie do szczęścia”.
Francja, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela: “wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”.
Prawa człowieka w aktualnym rozumieniu zaczęły kształtować się po II wojnie światowej. Powstało wtedy wiele organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Rada Europy), które dążyły do tworzenia standardów poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności przysługujących każdej jednostce.
10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – pierwszy uniwersalny i najszerzej w świecie akceptowany dokument dotyczący praw człowieka. Chociaż nie jest dokumentem prawnie wiążącym, lecz jedynie zbiorem zasad, to jest uznawana jako prawo zwyczajowe lub interpretacja Karty NZ. Na pamiątkę tego wydarzenia, 10 grudnia co roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Akademia Praw Człowieka

Akademia Praw Człowieka Amnesty International to wielojęzyczna platforma e-learningowa, dzięki której poszerzysz swoją wiedzę na temat praw człowieka! Znajdziesz tu wysokiej jakości bezpłatne kursy e-learningowe, które umożliwiają samodzielną naukę za pomocą komputera bądź innego urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu.

SPRZECIWIANIE SIĘ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
Zapisz się na kurs online StandByMe
jest poświęcony przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Podczas tego kursu pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków przemocy ze względu na płeć, dowiesz się więcej o źródłach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz o tym, dlaczego stanowi ona naruszenie człowieka.
PRZEJDŹ DO KURSU
WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA
Wprowadzenie do praw człowieka
Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił_a wyjaśnić, czym są prawa człowieka. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające promowanie i obronę praw człowieka.
PRZEJDŹ DO KURSU
PRAWO DO PROTESTU
Dowiedz się, dlaczego prawo do protestu jest chronione prawami człowieka, jakie zagrożenia dla wolności zgromadzeń występują na świecie i jak ty możesz bronić swojego prawa do protestu.
PRZEJDŹ DO KURSU

Raporty roczne

Dzięki raportom rocznym możesz dowiedzieć się, jak wygląda przestrzeganie praw człowieka na świecie. Zapoznaj się z aktualnym raportem rocznym.

Kara śmierci 2020: fakty i liczby

Amnesty International odnotowała 483 egzekucje w 18 krajach w 2020 roku, co oznacza spadek o 26% w porównaniu z 657 egzekucjami odnotowanymi w 2019 roku. Jest to najmniejsza liczba egzekucji, jaką Amnesty International odnotowała w ciągu ostatniej dekady.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTAMI Z POPRZEDNICH LAT

Gdzie zgłębiać wiedzę?

POZNAJ NASZE
PROJEKTY EDUKACYJNE

CZYTAJ WIĘCEJ
O PRAWACH CZŁOWIEKA

grafika prezentująca nielegalną inwigilację

ZAPISZ SIĘ DO AkademiI Praw Człowieka

nanolearning

NANOLEARNING: MINI KURSY EDUKACYJNE O PRAWACH CZŁOWIEKA

Edukuj razem z nami

Ikonka grupy

AMNESTY DLA SZKÓŁ

Edukacja praw człowieka w Twojej szkole

Ikonka "Dołącz"

SIEĆ EDUKATORÓW_EK

Społeczność wykwalifikowanych edukatorów_ek