Dostęp do bezpiecznej aborcji i usług okołoaborcyjnych jest kwestią praw człowieka. Zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka każdy ma prawo do życia, zdrowia, ochrony przed przemocą i dyskryminacją, torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem.

Justyna Wydrzyńska, ABorcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic

 DZIAŁAJ TERAZ 

 Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji! 

Aborcja – najważniejsze fakty

Aborcja to zabieg medyczny kończący ciążę. Potrzebują go miliony osób, które mogą zajść w ciążę. Na całym świecie co roku średnio 1 ciąża na 4 kończy się aborcją.

Chociaż dostępu do aborcji potrzebuje wiele osób, to jednak nie dla wszystkich dostęp do bezpiecznych i legalnych usług aborcyjnych jest zagwarantowany.

Dostęp do aborcji jest zaciekle dyskutowanym tematem w niektórych krajach świata, ale debatę na ten temat dominują nieprawdziwe informacje, ukrywające prawdziwe konsekwencje ograniczania dostępu do tej podstawowej usługi zdrowotnej.

Protesters take part in the Women's March and Rally for Abortion Justice in New York, on October 2, 2021. - The abortion rights battle took to the streets across the US, with hundreds of demonstrations planned as part of a new "Women's March" aimed at countering an unprecedented conservative offensive to restrict the termination of pregnancies.
Copyright: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images
USA Abortion Defense Demonstration Dec 2021.

Aborcja – pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące aborcji, streszczające międzynarodowe standardy praw człowieka i stanowisko Amnesty International.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ! WSPIERAJ PRAWA KOBIET!

Pomóż nam prowadzić działania na rzecz dostępu do legalnej aborcji w Polsce i wspierać aktywistki takie jak Justyna w ich walce o sprawiedliwość.

Wspieraj

Przeczytaj nasze wybrane artykuły na temat prawa do aborcji