Justyna Wydrzyńska, ABorcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic Zdjęcie: Karolina Jackowska

Polska: Groźba więzienia dla aktywistki za wsparcie w aborcji jest niedopuszczalna i szkodliwa

Już 8 kwietnia ruszy proces przeciwko Justynie Wydrzyńskiej, polskiej obrończyni praw człowieka, za wsparcie udzielone kobiecie potrzebującej bezpiecznej aborcji. Amnesty International wyraża stanowczy sprzeciw wobec karania za pracę na rzecz praw człowieka i domaga się wycofania zarzutów.

  • Oskarżenia wobec Justyny Wydrzyńskiej muszą zostać wycofane. Dostęp do bezpiecznej aborcji jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być karany za ochronę tego prawa.
  • Surowe prawo w Polsce i stygmatyzacja aborcji narażają życie i zdrowie kobiet/osób w ciąży.
  • Polska musi wypełnić zobowiązania międzynarodowych standardów i praw człowieka, aby zapewnić dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji.
  • Polska musi pilnie działać, by zapewnić bezpieczeństwo obrończyniom praw człowieka, które w związku ze swoją legalną pracą na rzecz prawa do bezpiecznej aborcji narażone są na odwet, zastraszanie i zarzuty karne.

“Oskarżenie Justyny, obrończyni praw człowieka, za jej słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji jest niedopuszczalne”, powiedział Miko Czerwiński, Koordynator ds. równego traktowania w Amnesty International.

“Niezwykle surowe przepisy ograniczające dostęp do aborcji w Polsce łamią prawa człowieka i poprzez utrudnienie lub uniemożliwienie dostępu do fachowej opieki medycznej narażają zdrowie i życie kobiet na niebezpieczeństwo, szczególnie uderzając w osoby najuboższe”.

“Polska musi podjąć pilne działania, by zapewnić kobietom pełną realizację ich praw człowieka, w tym bezpieczny dostęp do aborcji oraz zaprzestać szykan, zastraszania czy wysuwania zarzutów wobec Justyny i innych osób, których praca i działania, zgodne ze standardami międzynarodowymi i oparte o wytyczne WHO, mogą uratować życie i zdrowie”, podkreślił Miko Czerwiński.

Groźba trzech lat więzienia za wsparcie w aborcji

Justynie, obrończyni praw człowieka, grozi więzienie za wspieranie osób w ciąży potrzebujących w Polsce bezpiecznej aborcji. Oskarżenie Justyny o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko Justynie powinny zostać natychmiast wycofane.

Polskie ustawodawstwo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej jest dozwolona tylko, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej lub gdy jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii. Przyjmowanie tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia aborcji nie jest przestępstwem, ale każda osoba lub lekarz, który pomaga ciężarnej w przeprowadzeniu aborcji poza ograniczonymi, dopuszczonymi przez prawo przypadkami, podlega karze do trzech lat więzienia.

Justyna jest doulą (osoba wykształcona i doświadczona we wspieraniu osób w trakcie i po ciąży) i członkinią założycielką Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic. Te dwie oddolne inicjatywy utworzone przez aktywistki z Polski i innych części Europy zapewniają poradnictwo, finansowanie podróży za granicę w celu aborcji oraz wiarygodne informacje zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi bezpiecznej aborcji przy użyciu tabletek. W 2021 r. prokuratura postawiła Justynie zarzuty karne w związku z pomocą ciężarnej kobiecie w zdobyciu tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia przez nią aborcji w 2020 r., w szczytowym okresie globalnej pandemii i surowych restrykcji, jeszcze bardziej utrudniających dostęp do aborcji.

Wsparcie w bezpiecznej aborcji to wyraz solidarności i współczucia, nie przestępstwo

Ograniczenia prawne i inne bariery, w tym stygmatyzacja aborcji w Polsce oznaczają, że osoby w ciąży mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do leków i wysokiej jakości opieki aborcyjnej oraz ryzykują samodzielne wywołanie aborcji przy użyciu niebezpiecznych metod. Z powodu tych szkodliwych przepisów działania Justyny na rzecz osób, których potrzeby zdrowotne zostały zaniedbane i odrzucone przez polski system opieki zdrowotnej, są tak niezwykle istotne i mogą uratować życie. Justyna i inne członkinie Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic dostarczają potrzebnych informacji na temat bezpiecznej aborcji i ratującego życie wsparcia osobom, które potrzebują aborcji.

W sprawę Justyny angażuje się ruch globalny Amnesty International. Działania na jej rzecz podejmie wiele sekcji, w tym z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Norwegii.

“Dostęp do bezpiecznej aborcji jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być karany za ochronę tego prawa”, mówił Miko Czerwiński.

“Amnesty International zbiera podpisy pod apelem do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym wzywamy do zaprzestania kryminalizowania wsparcia w bezpiecznej aborcji. Wsparcie osób potrzebujących aborcji jest wyrazem solidarności i współczucia oraz walki o przysługujące im prawa, a nie przestępstwem”, podkreślił.


PODPISZ PETYCJĘ – Stań w obronie Justyny!

Dołącz do Akcji #jakJustyna na stronie jakjustyna.aborcyjnydreamteam.pl

Zdjęcie w nagłówku: Justyna Wydrzyńska, Aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic. Zdjęcie: Karolina Jackowska.