Szkolne Grupy Praw Człowieka (SGPC) zrzeszają młodych ludzi, którzy przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki promują prawa człowieka w swojej szkolnej i lokalnej społeczności. Nasze grupy działają na terenie całej Polski – dowiedz się, co robią i jak funkcjonują. Dołącz do Szkolnej Grupy Praw Człowieka w twojej szkole lub załóż swoją!


Chcesz się dowiedzieć jak założyć Szkolną Grupę Praw Człowieka?

Jesteś rodzicem?
Ikonka rodziny
Poznaj powody, dla których warto, aby Twoje dziecko działało w szkolnej grupie.
czytaj więcej
Uczysz się w szkole?
Ikonka grupy
Wszystko jest w Twoich rękach. Musisz tylko w to uwierzyć. Załóż Szkolną Grupę już dziś!
dowiedz się jak
Jesteś nauczycielem_nauczycielką?
Ikonka nauczyciela_nauczycielki
Młode osoby potrzebują Twojego wsparcia. Zostań Opiekunem_Opiekunką SGPC.
zobacz jak
Uczniowie i uczennice z banerami głoszącymi hasła "Równość", "Tolerancja".

Jak działają Szkolne Grupy Praw Człowieka?

Szkolna Grupa Paw Człowieka to zorganizowana grupa uczniów_uczennic zmotywowana, aby zmienić środowisko szkolne i społeczność lokalną w oparciu o wartości praw człowieka.

Wolność, równość, niedyskryminacja, sprawiedliwość, solidarność oraz wspólne działanie na rzecz poszanowania praw człowieka wszystkich ludzi to zasady, którymi kieruje się Grupa.

Dzięki swojemu działaniu Grupa uwrażliwia uczniów_uczennice oraz nauczycieli_nauczycielki na problemy nietolerancji i agresji w szkole oraz pokazuje aktywne metody przeciwdziałania tym zjawiskom.

Szkolna Grupa Praw Człowieka czyli edukacja i akcja!

Grupa regularnie się spotyka, tworząc bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń dla swoich członków_członkiń. W Szkolnej Grupie Praw Człowieka każdy czuje się u siebie. Grupa poszerza swoją wiedzę na temat praw człowieka (np. realizując warsztaty z pomocą Opiekuna_opiekunki lub Edukatorów_edukatorek AI) oraz organizuje akcje w szkole i społeczności lokalnej (np. wydarzenia, debaty, konferencje, tematyczne dni, kampanie, akcje publiczne itp.).

Poznaj najważniejsze zasady funkcjonowania Grupy.

Maraton Pisania Listów 2019 w Kętrzynie.
Grafika promująca Szkolne Grupy Praw Człowieka. Czy Twoje dziecko chce walczyć o prawa swoje i innych?

Informacje dla rodziców

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające tylko z faktu bycia człowiekiem. Prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji – uwierzyć w to, że nie są ważne, można tylko wtedy, kiedy się ich nie zna. Szkolna Grupa Praw Człowieka to okazja, by poznawać prawa człowieka w grupie młodych osób, które chcą zmieniać swoje otoczenie.

Rodzicu, oto powody, dla których warto, aby Twoje dziecko działało w Szkolnej Grupie Praw Człowieka (SGPC):

  • SGPC pomaga rozbudzić ciekawość świata, uczy globalnych współzależności i pokazuje, że razem możemy wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności.
  • W SGPC nie ma miejsca na przemoc, nietolerancję, dyskryminację i nienawiść. To miejsce otwartej debaty, gdzie każdy głos się liczy, a konflikty są rozwiązywane w pokojowy sposób. Grupy tworzą bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń dla swoich osób członkowskich. W SGPC każdy czuje się u siebie.
  • SGPC zrzeszają młodych ludzi, którzy – przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki – promują prawa człowieka w swojej szkolnej i lokalnej społeczności. Wiedza i umiejętności zdobyte w SGPC wzbogacają doświadczenia młodzieży, poszerzają ich horyzonty i uczą sprawczości.

Informacje dla młodych osób

Droga Uczennico, drogi Uczniu, droga Osobo ucząca się – wszystko jest w Twoich rękach!

Musisz tylko w to uwierzyć:

Załóż Szkolną Grupę Praw Człowieka już dzisiaj! Zbierz zainteresowane osoby w Twojej szkole oraz Opiekuna_opiekunkę Grupy (osoba pracująca w szkole, np. nauczycielka czy szkolny pedagog). Opiekun_opiekunka zgłasza nam chęć założenia Grupy poprzez wypełnienie formularza online.

Chcesz wiedzieć więcej o prawach człowieka?

Zachęcamy do ukończenia kursu online w Akademii Praw Człowieka Amnesty International.

Grafika promująca Szkolne Grupy Praw Człowieka. Aktywności, na które nie ma czasu podczas lekcji!
Grafika promująca Szkolne Grupy Praw Człowieka. Zrozumienie i empatia – tego uczymy się od siebie nawzajem.

Informacje dla nauczycieli i nauczycielek

Jeśli młode osoby w Twojej szkole chcą działać na rzecz praw człowieka, jeśli nie zgadzają się na dyskryminację i niesprawiedliwość, to Szkolna Grupa Praw Człowieka jest miejscem, gdzie mogą wspólnie działać i realizować swoje pomysły.

W Szkolnej Grupie Praw Człowieka nie ma miejsca na przemoc, nietolerancję, dyskryminację i nienawiść. To miejsce otwartej debaty, gdzie każdy głos się liczy, a konflikty są rozwiązywane w pokojowy sposób. Grupy tworzą bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń dla swoich osób członkowskich.

Młode osoby potrzebują jednak wsparcia w działaniu, dlatego tak ważna jest rola Opiekuna_opiekunki Grupy. Podejmując się tego zadania otrzymasz dostęp do materiałów, które mogą być pomocne przy inspirowaniu młodzieży do podejmowania działań na rzecz praw człowieka. Będziesz miał także możliwość dołączenia do naszych kampanii, szkoleń i webinariów dla nauczycieli_nauczycielek.

Razem stwórzmy otwartą przestrzeń dla młodych osób, które nie są obojętne na to, co dzieje się w Polsce i na świecie.

Wypełnij formularz zgłaszający powstanie Szkolnej Grupy Praw Człowieka.

Załóż Grupę w swojej szkole!

Szkolna Grupa może powstać z inicjatywy samych uczniów_uczennic lub nauczyciela_nauczycielki szkoły (Opiekuna_opiekunki Szkolnej Grupy).

Opiekun_opiekunka, a także Koordynator_koordynatorka Grupy (osoba wybrana demokratycznie spośród młodzieży) pozostaje w kontakcie z biurem Amnesty International, które wspiera Grupę w jej działaniach.

Opiekunem_opiekunką musi być osoba dorosła, zatrudniona w szkole jako np. nauczyciel_nauczycielka, bibliotekarz_bibliotekarka czy dyrektor_dyrektorka. Pracę w Szkolnej Grupie Praw Człowieka wykonuje wolontarystycznie, ale od dyrekcji szkoły zależy możliwość opłacania prowadzenia Grupy jako formy zajęć pozalekcyjnych. Więcej informacji w regulaminie Szkolnych Grup Praw Człowieka.

Szkolna Grupa Praw Człowieka w Kętrzynie

Warunkiem pełnienia funkcji Opiekuna_opiekunki jest członkostwo w Stowarzyszeniu Amnesty International – osoby opiekujące się Szkolnymi Grupami są zwolnione ze składki, nie muszą też wypełniać formularza członkowskiego, a jedynie formularz rejestracji SGPC.

Opieka nad Szkolną Grupą nie wymaga bardzo dużych nakładów pracy, odbywa się we współpracy z wolontariuszami Amnesty International. Więcej informacji w poradniku.

Zarejestruj swoją grupę (rejestracji może dokonać tylko osoba dorosła, czyli Opiekun_opiekunka Grupy) → Formularz rejestracji Szkolnej Grupy.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Justyną Kuzar, Specjalistką ds. realizacji projektów edukacyjnych – email: [email protected]

Zapoznaj się z naszą polityką ochrony dzieci i młodzieży.

Szkolna Grupa Praw Człowieka, Kędzierzyn Kożle I LO. Grupa uczniów_uczennic pozuje do zdjęcia przed wejściem do szkoły ze statuetką w kształcie świeczki Amnesty International.