W Amnesty International edukację praw człowieka rozumiemy jako:

 • edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy),
 • edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, upominanie się o prawa swoje i innych ludzi),
 • edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą metod włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

Zaangażuj się w Edukację Praw Człowieka

Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania, przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności. Edukacja praw człowieka daje oręże umożliwiające sprzeciw wobec dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.

Nauczyciele_ki
Młode osoby potrzebują Twojego wsparcia. Zostań Opiekunem_ką Szkolnej Grupy Praw Człowieka.
Zobacz
Uczniowie_uczennice
Wszystko jest w Twoich rękach. Musisz tylko w to uwierzyć. Załóż Szkolną Grupę już dziś!
Działaj
Rodzice
Poznaj powody, dla których warto, aby Twoje dziecko działało w szkolnej grupie.
Zobacz
Edukatorzy_ki
Twórz razem z nami Sieć Edukatorów_Edukatorek praw człowieka.
Działaj

Dostęp do edukacji praw człowieka sam w sobie jest prawem człowieka

Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w punkcie 2. stanowi, że „celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju”.
Działania i procesy w ramach edukacji praw człowieka zwykle skupiają
się na:

 • kwestionowaniu postaw, wartości, zachowań, które naruszają prawa człowieka oraz na ich zmianie,
 • tworzeniu umiejętności krytycznego myślenia i analizy,
 • budowaniu świadomości,
 • pielęgnowaniu zaangażowania związanego z działaniami na rzecz praw człowieka,
 • podejmowaniu zorganizowanych działań w celu promocji, obrony
 • i realizacji praw człowieka.
Szkolne Grupy
W grupie siła! Szkolne Grupy Praw Człowieka Amnesty International

Dołącz do Szkolnych Grup Praw Człowieka lub załóż ją w swojej szkole.

Więcej
Sieć Edukatorów_ek
Sieć edukatorów i edukatorek

Twórz z nami sieć nauki o prawach człowieka. Zostań edukatorek_edukatorką praw człowieka.

Więcej
nanolearning
Aplikacja Akademii Praw Człowieka. Anonimowa osoba trzymająca telefon komórkowy / komórkę. Zdjęcie Ilustruje aktywizm internetowy lub clicktivism.

Weź udział w mini-kursach edukacyjnych o prawach człowieka.

więcej
akademia praw człowieka
Amnesty Academy – strona główna

Wejdź na wielojęzyczną platformę e-learningową i poszerzysz swoją wiedzę.

więcej
Wolna szkoła
Wolna Szkoła petycja

Wejdź na stronę kampanii i sprzeciw się szkodliwym zmianom w polskiej szkole.

Więcej

Edukacja praw człowieka jest ważnym elementem edukacji globalnej

Stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego dla jego mieszkańców i mieszkanek. Istotną częścią edukacji praw człowieka jest edukacja antydyskryminacyjna skupiająca się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieraniem równości i różnorodności. Jest więc sojuszniczką edukacji praw człowieka w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

Poznaj nasze projekty edukacyjne

Standbyme
Projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.
Więcej
Dialog o prawach człowieka
Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna.
Prezentujemy nową metodę edukacyjną. Dialog o prawach człowieka umożliwia rozmowę na budzące czasem silne emocje i polaryzujące społeczeństwo tematy, która łączy, a nie dzieli.
Więcej
TWÓJ GŁOS MA MOC!
Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!
Więcej
START THE CHANGE!
Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie! Projekt ma wyposażyć kadry szkolne oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności.
Więcej
SILENCE HATE
Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom.
Więcej
ODWAŻNI
Ludzie broniący praw człowieka. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.
Więcej
Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi
Projekt budujący sieć świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego.
Więcej
Szkoła przyjazna prawom człowieka
Międzynarodowy projekt o zapobieganiu dyskryminacji i przemocy w szkołach.
Więcej
Razem mamy siłę: Stop Dyskryminacji!
Projekt prowadzony w szkołach i lokalnych środowiskach przeciwko dyskryminacji
Więcej
Edukacja dla godności
Międzynarodowy projekt o ubóstwie i prawach człowieka.
Więcej
Prawa człowieka: TERAZ!
Projekt wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Więcej
Odkryj siłę praw człowieka
Projekt mający na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów.
Więcej

Zasady edukacji praw człowieka

 1. Edukacja Praw Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, włączenia, aktywnego uczestnictwa i niedyskryminacji.
 2. Jest wiele źródeł wiedzy. Może pochodzić ona zarówno od osoby prowadzącej warsztaty, jak i od osób uczestniczących w warsztatach.
 3. Edukacja Praw Człowieka wpływa na wszystkie kompetencje: prowadzi do zwiększenia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw.
 4. Edukacja Praw Człowieka używa aktywnych metod nauczania.
 5. Edukator/ka Praw Człowieka koncentruje się na osobie uczącej się i grupie.
 6. Podczas prowadzonych warsztatów, Edukator/ka dba o budowanie atmosfery wzajemnego szacunku.
 7. Edukacja Praw Człowieka prowadzi do podejmowania działania.
 8. Edukacja Praw Człowieka ma wymiar lokalny i globalny.
 9. Edukator/ka Praw Człowieka ocenia oddziaływanie prowadzonych zajęć na zmianę w zakresie praw człowieka.
 10. Edukator/ka jest świadoma swoich kompetencji, dąży do ich ciągłego rozwoju. Potrafi rozpoznać własne stereotypy i uprzedzenia.