Edukacja praw człowieka jest zamierzonym, partycypacyjnym działaniem, którego celem jest wspieranie jednostek, grup i społeczności w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu postaw zgodnych z międzynarodowymi zasadami praw człowieka. 

W Amnesty International edukację praw człowieka rozumiemy jako:

– edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy),
– edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, upominanie się o prawa swoje i innych osób),
– edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą metod włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

Dostęp do edukacji praw człowieka sam w sobie jest prawem człowieka

Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w punkcie 2. stanowi, że „celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju”.

Działania Amnesty International z zakresu edukacji praw człowieka odpowiadają pięciu fundamentalnym celom. Są to:

– zajmowanie się przyczynami naruszania praw człowieka z wykorzystaniem konkretnych faktów,  
przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka,
– zwalczanie dyskryminacji,
– promowanie równości,
– wzmacnianie uczestnictwa osób w procesach demokratycznego podejmowania decyzji.

Edukacja praw człowieka jest ważnym elementem edukacji globalnej

Stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego dla jego mieszkańców i mieszkanek. Istotną częścią edukacji praw człowieka jest edukacja antydyskryminacyjna skupiająca się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieraniem równości i różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna jest więc sojuszniczką edukacji praw człowieka w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

Sieć Edukacji
Sieć edukatorów i edukatorek

Jeżeli chcesz zaangażować się w edukację praw człowieka, możesz zostać edukatorem_edukatorką praw człowieka Amnesty International i prowadzić warsztaty w szkołach.

Więcej
Szkolne Grupy
W grupie siła! Szkolne Grupy Praw Człowieka Amnesty International

Jeśli jesteś uczennicą_uczniem lub nauczycielką_nauczycielem, możesz założyć Szkolną Grupę Praw Człowieka w swojej szkole/placówce.

Więcej
BAZA NAUCZYCIELI_NAUCZYCIELEK
Grupa kobiet rozmawia przy stole.

Jeśli jesteś nauczycielką_nauczycielem, możesz także wziąć udział w naszych szkoleniach oraz projektach edukacyjnych.

Więcej

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o naszych nowych materiałach edukacyjnych, szkoleniach i możliwościach zaangażowania się w projektu edukacyjne – zapisz się do naszej bazy nauczycielskiej.

Poznaj nasze projekty edukacyjne

Standbyme
Projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.
Więcej
Dialog o prawach człowieka
Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna.
Prezentujemy nową metodę edukacyjną. Dialog o prawach człowieka umożliwia rozmowę na budzące czasem silne emocje i polaryzujące społeczeństwo tematy, która łączy, a nie dzieli.
Więcej
TWÓJ GŁOS MA MOC!
Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!
Więcej
START THE CHANGE!
Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie! Projekt ma wyposażyć kadry szkolne oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności.
Więcej
SILENCE HATE
Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom.
Więcej
Wolna szkoła
Wolna Szkoła petycja
Wejdź na stronę kampanii i sprzeciw się szkodliwym zmianom w polskiej szkole.
Więcej