Poniżej znajdziesz materiały edukacyjne Amnesty International w wersji elektronicznej. Jeżeli chcesz je otrzymać w wersji drukowanej, kliknij:


Twój głos ma moc! Podręcznik do pracy z młodzieżą
pobierz
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – wersja kieszonkowa
pobierz
Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna
Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna. Okładka podręcznika.
pobierz
W innym trybie.
Edukacja praw człowieka online
"W innym trybie" – okładka publikacji
pobierz
Wyłącz nienawiść! Alternatywne narracje w pracy z młodzieżą
Alternatywne narracja. Wyłącz nienawiść
pobierz
Globalna wizja edukacji PCz w Amnesty International
pobierz
Jak budować szkołę przyjazną prawom człowieka?
vadamecum jak radzić sobie z bullyingiem w szkole
pobierz
Odkryj siłę praw człowieka. Podręcznik dla nauczycielek_nauczycieli
Pobierz
Pomocnik dydaktyczny o migracjach, PCz i zrównoważonym rozwoju
Pobierz
Razem przeciwko torturom. Cykl warsztatów edukacyjnych
Pobierz
Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym
Pobierz
Razem mamy siłę. Stop dyskryminacji! Materiał do pracy z grupą
Pobierz
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Pakiet materiałów edukacyjnych
Pobierz
Przewodnik dla facylitatorów i facylitatorek
Pobierz
Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Ubóstwo i prawa człowieka
Pobierz
Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Mieszkanie jest prawem człowieka
Pobierz
Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne
Pobierz
Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa uchodźców, uchodźczyń
Pobierz