Jesteś na portalu dedykowanym członkom i członkiniom Amnesty International. Znajdziesz tu wiele wyjątkowych treści związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, w tym informacje o członkostwie, kompetencjach Zarządu i Walnego Zgromadzenia oraz działalności innych sekcji AI. Poznaj swoje prawa i obowiązki, przeglądaj dokumenty, sprawdź możliwości zaangażowania oraz przysługujące Ci zniżki. Zapraszamy!

Kim są członkowie i członkinie Amnesty International w Polsce?

Zobacz aktualności innych sekcji Amnesty ze świata

Rainbow flag in Palermo Pride, 22th June 2013.

Amnesty wzywa Australię do odrzucenia ustawy o dyskryminacji

Amnesty International Australia od dawna prowadzi kampanię na rzecz uchwalenia Ustawy o Prawach Człowieka lub Karty Praw Człowieka i Wolności dla Australii, aby zapewnić, że podstawowe prawa wszystkich mieszkańców Australii są odpowiednio chronione.

Irlandia Północna musi dostosować swoje prawo aborcyjne do standardów praw człowieka

Przerywanie ciąży na terenie Irlandii Północnej jest zakazane, a osobom poddającym się aborcji grozi nawet dożywotnia kara więzienia. Amnesty International wzywa Sekretarza Stanu Irlandii Północnej do dostosowania północnoirlandzkiego prawa aborcyjnego do międzynarodowych standardów praw człowieka.

It's Time - Amnesty International Ireland
I love human rights

Amnesty International UK protestuje przeciw uchwaleniu rządowego projektu ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach

Projekt ustawy zakłada zwiększenie uprawnień policji w zakresie nakładania ograniczeń na publiczne protesty. To jawne naruszenie prawa do pokojowego protestu, które stanowi jedno z elementarnych praw człowieka. Ustawa znajduje się obecnie na ostatnim etapie procedury ustawodawczej – tylko jeden krok dzieli ją od wejścia w życie.

USA: Przetrzymywanie imigrantów w ośrodkach ICE musi się skończyć

Amnesty International USA wzywa Prezydenta Joe Bidena oraz Sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Alejandro Mayorkasa do wypuszczenia imigrantów i uchodźców szukających schronienia na terytorium USA z ośrodków detencyjnych ICE.

Protest w Stanach Zjednoczonych
Złączone dłonie

Przymusowa sterylizacja rdzennych mieszkanek Kanady

Amnesty International wzywa kanadyjski rząd do szczegółowego zbadania sprawy, uchwalenia prawa zakazującego złych praktyk, wdrożenia mechanizmów prewencyjnych w placówkach opieki zdrowotnej oraz zapewnienia sprawiedliwości kobietom, których prawa zostały pogwałcone.

Zobacz gdzie na świecie znajdują się sekcje i struktury Amnesty, biura Sekretariatu Międzynarodowego oraz biura regionalne i krajowe