Na całym świecie ludzie są atakowani za to, kogo kochają, jak się ubierają i w efekcie, za to kim są.

Przeciwstawmy się nienawiści

W zbyt wielu krajach bycie lesbijką, gejem, osobą biseksualną, transpłciową czy interpłciową (LGBTI) oznacza codzienne mierzenie się z dyskryminacją. Owa dyskryminacja może być spowodowana orientacją seksualną (kto kogo pociąga); tożsamością płciową (jako kto się identyfikujemy, bez względu na płeć przypisaną przy urodzeniu), wyrażanie/podkreślanie swojej płci (sposób wyrażania swojej płci poprzez ubrania, fryzurę, makijaż) lub cechy płciowe (na przykład, genitalia, chromosomy, organy reprodukcyjne lub poziomy hormonów).

Od wyzwisk i gnębienia, do odmawiania osobie możliwości pracy lub odpowiedniej opieki medycznej – przekrój nierównego traktowania jest szeroki, krzywdzący, a nawet może zagrażać życiu.

W zbyt wielu przypadkach członkowie społeczności LGBTI są nękani, bici a nawet zabijani, tylko i wyłącznie ze względu na to, kim są. Fala przemocy skierowana przeciwko osobom transpłciowym zabrała przynajmniej 331 żyć pomiędzy październikiem 2018 roku a wrześniem 2019 r. Wiele osób interpłciowych na całym świecie jest zmuszanych do poddawania się inwazyjnym, niebezpiecznym i kompletnie zbędnym operacjom, które mogą spowodować psychiczne i fizyczne skutki uboczne, trwające całe życie

Na całym świecie prawa osób LGBTI są łamane

Czasami wrogość skierowana przeciw osobom LGBTI jest podsycana przez te same rządy, które powinny je chronić. W Czeczeni kampania sponsorowana przez rząd doprowadziła do ataków na osoby homoseksualne. Niektóre z nich zostały uprowadzane, były torturowane, a nawet mordowane. W Bangladeszu działacze LGBTI zostali zamordowani przez uzbrojone w maczety grupy zbrojne, a policja i rząd nie są zainteresowane wymierzeniem sprawiedliwości i udzieleniem pomocy rodzinom ofiar. W wielu państwach Afryki Sub-saharyjskiej członkowie społeczności LGBTI żyją w ciągłym strachu przed tym, że ktoś odkryje ich orientację seksualną, co może doprowadzić do ataków, a nawet morderstw.

Seksualna relacja pomiędzy osobami tej samej płci jest uznawana za przestępstwo w 68 krajach i może skutkować karą śmierci w 9, m.in. w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Jemenie i Sudanie. Nawet w krajach, w których te restrykcyjne prawa nie są w rzeczywistości egzekwowane, samo ich istnienie napędza uprzedzenia wobec osób LGBTI, pozostawiając ich w poczuciu, że nie posiadają żadnej ochrony przed prześladowaniem, szantażem i przemocą.

Działaj Teraz

Polska wolna od nienawiści

NIE dla represji wobec osób LGBTI

Jak ludzie radzą sobie z tą dyskryminacją?

Aktywiści i osoby broniące społeczności LGBTI stawiają czoła ogromnym wyzwaniom i ryzykują własnym bezpieczeństwem. aby ujawnić naruszenia praw człowieka tej społeczności i wymusić zmianę przepisów prawnych, które przyzwalają na dyskryminację. Od czasu wprowadzenia koncepcji ,,Pride” (Dumy) i międzynarodowego uznania wydarzeń, takich jak Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (znanego również jako IDAHOTB) osoby LGBTI zdobywają sojuszników i promują na całym świecie dumę z powodu tego, kim są. Wspólny wysiłek organizacji aktywistycznych z całego świata przyniósł znaczne efekty. Obecnie co najmniej 43 państwa uznają przestępstwa na tle homofobicznym jako przestępstwa z nienawiści. Do maja 2019 r., w 27 krajach zalegalizowane zostały małżeństwa osób tej samej płci.

ODPOWIEDZI NA NAJPOPULARNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE LGBTI

Co oznacza orientacja seksualna?

Orientacja seksualna, odnosi się do tego, do kogo dana osoba czuje pociąg seksualny i z kim tworzy relację romantyczną lub seksualną. Orientacja seksualna każdego człowieka jest kwestią osobistą i to od niego zależy czy lub w ogóle chce ją definiować. W przypadku niektórych osób zmienia się ona wraz z upływem czasu.

Orientacje seksualne oprócz orientacji heteroseksualnej obejmują lesbijki (kobiety, które pociągają inne kobiety), gejów (zazwyczaj mężczyźni, których pociągają inni mężczyźni), osoby biseksualne (pociąg zarówno do kobiet, jak i mężczyzn), osoby panseksualne (pociąg to konkretnych osób, bez względu na ich płeć), osoby aseksualne (brak pociągu seksualnego do innych osób).

Co oznacza transpłciowość?

Osoby transpłciowe są ludźmi, których tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa nie zgadza się z typowymi oczekiwaniami dotyczącymi płci, do której zostali przypisani po narodzinach.

Nie wszystkie osoby transpłciowe utożsamiają się jako kobiety lub mężczyźni. Niektórzy utożsamiają się z więcej niż jedną płcią, a inni z żadną.

Niektóre osoby transpłciowe decydują się na tranzycję, będącą procesem przeżywania swojego życia w zgodzie ze swoją prawdziwą płcią. Istnieje wiele form tranzycji. Niektóre osoby mogą zacząć używać nowych zaimków osobowych, zmienić swoje imię, wystąpić o prawne uzgodnienie płci i/lub poddać się operacji korekty płci lub terapii hormonalnej.

Bycie osobą transpłciową nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną danej osoby. Osoba transpłciowa może być jednocześnie mężczyzną i gejem – lub kobietą i lesbijką.

Gdzie osoby transpłciowe mogą uzyskać oficjalne uznanie płci? W niektórych państwach, osoby transpłciowe mogą uzyskać oficjalne uzgodnienie swojej płci. Jednakże w większości przypadków muszą mierzyć się z upokarzającymi procesami, w tym z analizą psychiatryczną i z przymusową, nieodwracalną sterylizacją, będącymi pogwałceniem ich praw człowieka. Jedynie 7 państw nie zezwala na tego typu procesy. Są to: Argentyna, Belgia, Dania, Irlandia, Kolumbia, Malta i Norwegia.

Gdzie seks z osobami tej samej płci jest karany?

Uprawnianie seksu z partnerem tej samej płci jest nielegalne w 68 krajach. W Bangladeszu, Barbadosie, Gujanie, Sierra Leone, Katarze, Ugandzie i Zambii można trafić za to do więzienia na całe życie. W dziewięciu krajach homoseksualność karana jest śmiercią (Afganistan, Brunei, Iran, Irak, Mauretania, Pakistan, Arabia Saudyjska, Sudan i Jemen).

Miłość to prawo człowieka

Gdzie uznaje się małżeństwa osób tej samej płci?

Od maja 2019 r. małżeństwa osób tej samej płci są uznawane w 27 krajach, między innymi w Argentynie, Kanadzie, Irlandii, Malcie, Afryce Południowej i Urugwaju. W ostatnim czasie Tajwan zobowiązał się do uznawania małżeństw osób tej samej płci i pracuje nad realizacją tej obietnicy postaci prawnie wiążących zapisów. Amnesty International wzywa Japonię do pójścia za tym przykładem.

Czym jest Pride?

Pride przybiera wiele form – od marszów równości czy karnawałowych po pokazy filmowe i debaty. Przede wszystkim jest jednak chwilą świętowania ludzi, którzy są marginalizowani przez ścisłe definicje tego, co to znaczy być mężczyzną lub kobietą. Imprezy są organizowane przez cały rok w zależności od regionu. W obu Amerykach i Europie sezon rozpoczyna się zazwyczaj w czerwcu, a w RPA sezon trwa od lutego do marca. Niezależnie od charakteru wydarzenia jest to moment, w którym osoby LGBTI nie kryją się ze swoją tożsamością i manifestują swoją dumę z tego, kim są. W niektórych krajach, w tym w Rosji, Arabii Saudyjskiej, Ugandzie i od niedawna w Turcji obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń tego rodzaju. Pride celebruje ruch LGBTI w całej jego różnorodności i wzmacnia apel o poszanowanie i ochronę praw osób LGBTI.

protest and parade with pride

Dlaczego prawa osób LGBTI są ważne?

Każdy powinien móc czuć dumę z tego, kim jest i kogo kocha.

Wszyscy mamy prawo do swobodnego wyrażania siebie. Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który po raz pierwszy określił prawa, które nam przysługują, chroni prawo każdego człowieka do swobodnego wyrażania siebie.

Położenie kresu homofobii i transfobii uratuje życie wielu osób. Napastowanie społeczności LGBTI sprawia, że osoby identyfikujące się z LGBTI są bardziej narażone na różnego rodzaju szkody fizyczne i psychiczne. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa.

Przez poznawanie i chęć zrozumienia osób LGBTI, możemy eliminować wiele zakorzenionych w nas stereotypowych przekonań i ograniczeń dotyczących płci. Stereotypy te są szkodliwe i ograniczające dla całego społeczeństwa, ponieważ definiują sposób, w jaki ludzie mają żyć swoim życiem. Eliminacja tych stereotypów pozwala każdemu człowiekowi osiągnąć swój pełen potencjał, bez dyskryminujących ograniczeń społecznych.

Osoby LGBTI, zwłaszcza osoby transpłciowe i takie, które w swojej ekspresji i zachowaniu nie wpisują się w normy narzucone ich płci, są narażone na wykluczenia ekonomiczne i społeczne. Walka o prawa, które są bardziej inkluzywne, niezależne od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, pozwoli na realizację prawa do zdrowia, edukacji, mieszkania i zatrudnienia wszystkim osobom LGBTI.

lgbt rights are human rights

Co robi Amnesty w celu promowania praw osób LGBTI?

Jesteśmy całkowicie oddani walce z dyskryminacją osób LGBTI na całym świecie. Udzielamy rekomendacji rządom i innym wpływowym przywódcom, jak ulepszyć prawo i chronić prawa osób bez względu na ich orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Po przeprowadzeniu globalnej kampanii Amnesty, sąd najwyższy na Tajwanie orzekł, że zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci jest niezgodny z konstytucją. W maju 2019 roku, Tajwan stał się pierwszym krajem w Azji, uznającym małżeństwa osób tej samej płci.

W innych obszarach nasza praca wywarła znaczący wpływ na nowe przepisy w Grecji, Danii i Norwegii, które pozwalają ludziom na prawne uznanie ich prawdziwej płci przez rząd.

Choć nie ma wątpliwości, że ruch LGBTI poczynił znaczne postępy, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Amnesty pomaga działaczom na całym świecie, tworząc zasoby pomagające osobom LGBTI na wielu płaszczyznach. Są to takie zestawy, jak np. zestaw narzędzi do walki z dyskryminacją w Afryce Subsaharyjskiej czy seria Body Politics, której celem jest zwiększenie świadomości w zakresie kryminalizacji seksualności i reprodukcji.

parada równości w Kijowie

ani Ustawa [o równym traktowaniu], ani Kodeks karny, nie ustanawiają adekwatnej i konkretnej ochrony przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej (…)

Komitet ONZ przeciwko torturom nt. sytuacji w Polsce

Co robi Amnesty Polska?

Także w Polsce Amnesty cały czas działa na rzecz równych praw osób LGBTI.

W ostatnich latach Amnesty skupiała się na przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji. W 2015 roku opublikowaliśmy raport “Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo”, w którym opisujemy brak wystarczających zabezpieczeń przed przestępstwami z nienawiści. Z raportem można zapoznać się tutaj.

Prawo w Polsce musi chronić osoby LGBTI przed przemocą

Na podstawie wyników naszego badania przedstawiliśmy szereg rekomendacji, w tym wprowadzenie koniecznych zmian w Kodeksie karnym, poprzez dodanie przesłanki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej przy tzw. przestępstwach z nienawiści i mowie nienawiści. W 2020 r. zrobiliśmy badania opinii publicznej, z których jednoznacznie wynika, że osoby mieszkające w Polsce uważają, że atak na dwie osoby tej samej płci trzymające się za ręce powinien być uznawany za przestępstwo motywowane nienawiścią. Jeśli i Ty popierasz nasz apel do władz o zmiany w Kodeksie karnym podpisz petycję. Prawo musi chronić osoby LGBTI przed przemocą.

Białystok, marsz równości, LGBT, lipiec 2019. Copyright Agata Kubis / OKO.press.

Nie dla stref wolnych od ludzi

Strefy wolne od LGBTI, nienawistne, homofobiczne i dehumanizujące wypowiedzi z ust osób pełniących funkcje publiczne, mowa nienawiści w internecie i przestrzeni publicznej, przemoc fizyczna, zastraszanie, nękanie i inne przestępstwa.

To rzeczywistość, której doświadczają osoby nieheteronormatywne w Polsce. Wydarzenia 2020 roku pokazują jak ważne jest to, abyśmy solidarnie stanęli w obronie tych, którzy stają się obiektem ataków wyłącznie z powodu tego kim są. Dlatego wzywamy władze Polski do zagwarantowania osobom nieheteronormatywnym możliwości korzystania z gwarantowanych nam wszystkim praw, w tym wolności wypowiedzi i prawa do udziału w pokojowym proteście. Powiedz razem z nami NIE dla represji osób LGBTI, podpisz naszą petycję.

nie dla stref wolnych od ludzi

Queer Amnesty

Działający w ramach ruchu Zespół Queer Amnesty powstał, aby skuteczniej działać i edukować o prawach osób LGBTI. Jesteśmy osobami działającymi aktywistycznie, które chcą, by prawa osób LGBTI były respektowane oraz by żadna osoba nie musiała obawiać się tego, kim jest lub z kim jest w związku. Mamy nadzieję, że Polska będzie kiedyś przyjaznym miejscem dla społeczności LGBTI i naszymi działaniami staramy się zmierzać w tym kierunku.
FB: facebook.com/queeramnestypl
IG: instagram.com/queeramnestypl/

Amnesty Queer
Działaj teraz!
Protest solidarnościowy z osobami LGBTI+ oraz aktywistami_kami, których spotkały represje 7 sierpnia 2020, podczas tzw. tęczowej nocy. Osoba na zdjęciu trzyma karton z namalowanymi tęczowymi barwami i z napisem "kochamy was".

Polska wolna od nienawiści

Podpisz petycję