“Protect the Protest” – W obronie protestu, to globalna kampania, która przeciwstawia się coraz szerszym i intensywniejszym działaniom państw, które zmierzają do ograniczenia tego podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do pokojowego protestu.

Działaj Teraz!
Zdjęcia 6 skazanych demonstrantów w Iranie.

Powstrzymaj egzekucje na protestujących w Iranie!

Podpisz petycję

Prawo do protestu jest ograniczane w krajach na całym świecie

Od Rosji po Sri Lankę, od Francji po Senegal, od Iranu po Nikaraguę, a także w Polsce władze państwowe wdrażają coraz szerszy wachlarz środków do tłumienia zorganizowanego sprzeciwu. Protestujący na całym świecie spotykają się z silną mieszanką nacisków, z rosnącą liczbą represyjnych ustaw i innych instrumentów ograniczających ich prawo do protestu. Spotykają się również z nadużywaniem siły przez służby, zintensyfikowaniem stosowania bezprawnej masowej i ukierunkowanej inwigilacji, a także cenzurą w Internecie. Przedstawiciele mniejszości spotykają się natomiast z dyskryminacją. Stawia się przed nimi coraz więcej przeszkód, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z ich podstawowych praw.