Młode osoby w całej Polsce angażują się w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy online. Zobacz, co działo się do tej pory i dołącz do kolejnych wydarzeń! 


KONFERENCJA CYBERPRZEMOC KRZYWDZI NAPRAWDĘ
Warszawa, maj 2023 r.

20 maja 2023 w gmachu biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja „Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”. Na konferencji eksperci_ekspertki oraz zgromadzeni goście rozmawiali o tym, co należy zrobić, żeby internet był bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich. 

Konferencja obejmowała wykłady, panel dyskusyjny, warsztaty oraz akcję artystyczną z udziałem Miss Dorys poświęconą przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Miko Czerwiński z Amnesty International opowiedział o badaniach przeprowadzonych przez organizację na początku tego roku, które jasno pokazują, jak poważne skutki ma cyberprzemoc, a instytucje niewystarczająco wspierają przeciwdziałanie tego rodzaju przemocy. Podczas panelu eksperckiego wystąpili: dr Grzegorz Wrona, przedstawiciel Polski w Grupie Ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko przemocy wobec kobiet (GREVIO), Sandra Grzelaszyk, aktywistka Amnesty International zaangażowana w działania na rzecz równości płci, również w sieci, dr Zuzanna Warso, dyrektorka ds. badań w Open Future Foundation, współautorka raportu „Cyberprzemoc wobec kobiet” oraz Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty Polska. Dyskutowali nad skutecznymi sposobami reagowania na hejt w sieci, systemowym podejściu do wzmocnienia bezpieczeństwa młodych osób oraz odpowiedzialności poszczególnych instytucji za wdrożenie konkretnych działań. Maja Staśko, aktywistka, która walczy z hejtem w sieci, podzieliła się swoimi doświadczeniami bycia w sieci i działaniami jakie podejmuje, żeby przeciwdziałać hejtowi i przemocy online.

Podczas wydarzenia odbywały się również warsztaty o typach cyberprzemocy ze względu na płeć, jej skutkach i metodach przeciwdziałania. Warsztaty opierały się na scenariuszu zajęć dla osób pracujących z młodzieżą stworzonym na potrzeby projektu „StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”. 


Szkolne grupy praw człowieka przeciw cyberprzemocy
Kwiecień – maj 2023

@amnestygroup157 CYBERPRZEMOC TO PRZEMOC – Projekt szkolnej grupy Amnesty International Film został stworzony w ramach konkursu Amnesty International dla szkolnych grup. Sytuacja jest odtworzeniem tego z czym musi walczyć dzisiejsza młodzież. Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, lub znasz kogoś kto potrzebuje pomocy zadzwoń na infolinie – 116 111. #fakeeverything #fakesituation ♬ Gilded Lily – Cults

Szkolne Grupy Praw Człowieka dołączyły do projektu „StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć” i zorganizowały w swoich szkołach akcje przeciw przemocy online. 

14 kwietnia odbyło się spotkanie dla osób działających w Szkolnych Grupach, na którym młodzież zapoznała się z projektem oraz kursem online o cyberprzemocy. Dzięki zdobytej wiedzy i zaprezentowanym przykładom działań, młode osoby mogły zaangażować się i przygotować swoje aktywności online lub offline 

Pięć grup z całej Polski wzięło udział w konkursie na akcję dotyczącą przemocy ze względu na płeć oraz w warsztacie o cyberprzemocy. Konkurs wygrała akcja uczniów i uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Młode osoby najpierw przeprowadziły ankietę internetową wśród osób uczniowskich, żeby zbadać opinię młodzieży na temat utrwalonych w naszym społeczeństwie stereotypów.  Wyniki zostały opublikowane na korytarzu szkoły. Poza tym przed szkołą grupa zorganizowała happening z wykorzystaniem makiet postaci nieposiadających twarzy, podczas którego osoby mogły zadecydować o ich wyglądzie, ubraniach oraz cechach charakteru, a na dodatkowej tablicy napisać na skojarzenia ze słowem „stereotyp” i zgłębić swoją wiedzę dotyczącą tego tematu.

Akcja uczniów i uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Pozostałe szkoły, które brały udział w konkursie i zorganizowały inne świetne akcje to Szkolne Grupy Praw Człowieka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarosławiu, Liceum Ogólnokształcące nr 17 w Warszawie i International School of Poznań, która została wyróżniona za filmik Cyberprzemoc to przemoc.  


Zjazd aktywistyczny i przeciwdziałanie PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
pOZNAŃ, LIPIEC 2023

Osoby aktywistyczne z Grup Lokalnych oraz zespołów tematycznych Amnesty razem z lokalnymi artystami_artystkami zrobiły w Starym Browarze w Poznaniu flashmob, żeby zwrócić uwagę na przemoc ze względu na płeć i zachęcić do przeciwdziałania temu zjawisku.  

Podczas wydarzenia wykonano akustyczną wersję piosenki „StandByMe” Bena E. Kinga z akompaniamentem gitary, wiolonczeli, trójkątów i marakasów. Osoby biorące udział w wydarzeniu trzymały plakaty z napisem „Stop przemocy ze względu na płeć”, informowały o działaniach Amnesty i sposobach zaangażowania się w projekt, rozdawały też naklejki i bransoletki dla tych, którzy zobowiązali się przeciwstawić przemocy.  

Akcję poprzedzały warsztaty o źródłach i konsekwencjach przemocy ze względu na płeć, sposobach reagowania oraz prace w grupach nad przygotowaniem do akcji. 

cHCESZ ZORGANIZOWAĆ WYDARZENIE LUB WARSZTAT?