POMÓŻ CHRONIĆ KOBIETY

Razem zmienimy definicję gwałtu w polskim prawie tak, by kobietom zapewnić bezpieczeństwo, a sprawców postawić przed sądem.

Wspieraj

7 NA 10 POLEK I POLAKÓW CHCE ZMIANY PRAWA

Przeprowadziliśmy badania opinii publicznej, z których jednoznacznie wynika, że zdecydowana większość osób mieszkających w Polsce (ponad 70%) popiera zmianę prawnej definicji zgwałcenia.

Dodatkowo aż 73% ankietowanych twierdzi, że należy pytać o zgodę na seks.

Statystyki z Polski pokazują, że najczęściej tego typu przemocy doznają kobiety.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

1/20 kobiet doświadczyła przemocy seksualnej

1/3 kobiet doświadczyła jakiejkolwiek formy molestowania seksualnego

1/10 zgłasza doświadczenie przemocy seksualnej na policję

Smutna kobieta na krześle

PRAWO, KTÓRE KRZYWDZI

Prawo, które obowiązuje w Polsce, uznaje, że do gwałtu dochodzi wtedy,
gdy występuje przemoc, a sprawiedliwości może szukać tylko osoba, która wyraziła w tej sytuacji głośny i wyraźny sprzeciw.
Ta definicja wyklucza m.in. gwałty w sytuacjach, w których brak zgody nie został wyrażony ze względu na strach,
czy “obowiązek” w formalnych związkach, w których pytanie o zgodę może wydawać się niepotrzebne.

CO ROBIMY?

  • Prowadzimy spotkania rzecznicze m.in. z Ministrą do spraw Równości, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wicemarszałek Senatu, posłami i posłankami.
  • Wydaliśmy opinię prawną dot. zmiany definicji gwałtu w polskim prawie oraz opinię do projektu poselskiego w tej sprawie.
  • Mobilizujemy ludzi na całym świecie do podjęcia działania.
  • Prowadzimy kampanie społeczne.
  • Wydaliśmy bezpłatny kurs o zwalczaniu kultury gwałtu.
  • Przeprowadziliśmy badania opinii publicznej.
  • Organizujemy bezpłatne wydarzenia i udostępniamy materiały edukacyjne.
  • Wydaliśmy raport o statystykach i obowiązującej legislacji w Europie.
  • Składamy raporty i prowadzimy rzecznictwo w agendach Rady Europy i mechanizmach ONZ.
  • W ostatnich latach udało nam się osiągnąć zmianę m.in. w Dani, Grecji, Szwajcarii, Hiszpanii i Holandii.

Regulamin akcji SMS