Amnesty interweniuje w sprawie wzmocnienia polityki rządu w zakresie równego traktowania

Zagwarantowanie wszystkim równości to jeden z priorytetów Amnesty International. Dlatego 12 lutego 2024 r. skierowaliśmy wystąpienie do Ministry ds. Równości Katarzyny Kotuli w sprawie tzw. ustawy równościowej (ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. 2023 poz. 970)). Zwróciliśmy w nim uwagę na wynikający z ustawy równościowej obowiązek powołania Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Do zadań pełnomocnika należy realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji. Zapytaliśmy, czy z faktu objęcia funkcji Ministry ds. Równości wynika, że Ministra Kotula zostaje również Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, czy też ten urząd nie został obsadzony. Zaapelowaliśmy też o dokonanie pilnej nowelizacji ustawy równościowej i objęcie jej ochroną grup, które do tej pory nie są przez nią uwzględniane. Poprosiliśmy o poinformowanie nas o planowanych działaniach w tym zakresie.  

Zapoznaj się z treścią przedstawionych postulatów: