Świętujemy zwycięstwa w obronie praw człowieka w 2023 roku 

Chociaż prawa człowieka są poważnie naruszane w wielu krajach na całym świecie, aktywistki i aktywiści Amnesty International pokazali, że zmiana jest zawsze możliwa…. 

Zmiana ustawodawstwa 

Lipiec: Parlament Ghany zagłosował za usunięciem kary śmierci z Ustawy o przestępstwach karnych i innych wykroczeniach z 1960 r. oraz Ustawy o siłach zbrojnych z 1962 r. Podejmując te zmiany, Ghana zrobiła duży krok w kierunku zniesienia kary śmierci.

Aktywiści czuwają przy świecach na proteście przeciwko zbliżającej się egzekucji obywatela Malezji, Nagaenthrana K. Dharmalingama, który został skazany na śmierć za przemyt heroiny do Singapuru.
Aktywiści i aktywistki czuwają przy świecach na proteście przeciwko zbliżającej się egzekucji obywatela Malezji, Nagaenthrana K. Dharmalingama, który został skazany na śmierć za przemyt heroiny do Singapuru.

4 lipca w Malezji weszły w życie poprawki legislacyjne uchylające obowiązkową karę śmierci, znosząc ją również w całości w przypadku siedmiu przestępstw. Sądy otrzymały uprawnienia do rewizji wyroków ponad 1000 osób oczekujących na wykonanie kary śmierci i swobodę decyzyjną w zakresie wyboru między karą śmierci lub karą pozbawienia wolności, a także, niestety, chłostą – okrutną karą zakazaną na mocy międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. Ponieważ oficjalne moratorium na egzekucje z 2018 r. nadal obowiązuje, reformy te mogą umożliwić zmniejszenie liczby orzeczonych wyroków śmierci i stanowią ważny kamień milowy na drodze Malezji do zniesienia kary śmierci. 

Oba wydarzenia są zwycięstwem wszystkich tych, którzy niestrudzenie prowadzili kampanię na rzecz zniesienia tej okrutnej kary, w tym Amnesty International. 

Sierpień: W następstwie tajwańskiego ruchu #MeToo i działań Amnesty International Tajwan na rzecz położenia kresu przemocy na tle seksualnym w Internecie, rząd przyjął poprawkę do tajwańskiej “Ustawy o zapobieganiu przestępstwom na tle seksualnym”, wymagając od platform internetowych i dostawców usług ograniczenia przeglądania lub usunięcia stron internetowych związanych z tymi przestępstwami. 

Wrzesień: Prezydent Biden ogłosił utworzenie pierwszego w historii Biura Białego Domu ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni, za czym Amnesty International USA opowiada się od 2018 roku. 

Październik: Po ponad dwóch latach negocjacji austriacki rząd koalicyjny uchwalił ustawę o dostępie do informacji. Amnesty International Austria od samego początku aktywnie wspierała tę inicjatywę. Chociaż proponowane prawo ma pewne słabości, jest to jednak krok w kierunku większej przejrzystości działań władz i spółek państwowych. 

Październik: Kongres Argentyny zatwierdził Ustawę Olimpia, która ma na celu zapobieganie przemocy ze względu na płeć w Internecie i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Amnesty International Argentyna wzywała do przyjęcia tej ustawy od kilku lat, publikując raporty ujawniające, że jedna na trzy kobiety w Argentynie doświadczyła przemocy w Internecie. 

Kongres Argentyny zatwierdził Ustawę Olimpia, która ma na celu zapobieganie przemocy ze względu na płeć w Internecie i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Nowe prawo zostało nazwane na cześć Olimpii Coral Melo, aktywistki, która prowadzi kampanię na rzecz wolnych od przemocy przestrzeni cyfrowych dla dziewcząt i kobiet.
Kongres Argentyny zatwierdził Ustawę Olimpia, która ma na celu zapobieganie przemocy ze względu na płeć w Internecie i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Nowe prawo zostało nazwane na cześć Olimpii Coral Melo, aktywistki, która prowadzi kampanię na rzecz wolnych od przemocy przestrzeni cyfrowych dla dziewcząt i kobiet.

Nowe prawo nosi imię Olimpii Coral Melo, aktywistki, która prowadzi kampanię na rzecz wolnych od przemocy przestrzeni cyfrowych dla dziewcząt i kobiet. 

“Jestem osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej. Byłam o krok od samobójstwa. Czułam się winna, ale moja matka mnie wspierała” – powiedziała Amnesty International Argentyna. 

Grudzień: Po ponad dekadzie prowadzenia kampanii przez Amnesty International i jej sojuszników, 14 grudnia Unia Europejska osiągnęła porozumienie co do Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jest to przełomowy akt prawny, który będzie wymagał od firm w UE wzięcia odpowiedzialności za wynikające z ich działalności naruszenia praw człowieka i szkody dla środowiska naturalnego. Chociaż w niektórych obszarach prawodawstwo nie poszło tak daleko, jak postulowała Amnesty, jest to ważny krok w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Osobom na całym świecie, których prawa zostały naruszone przez korporacje otworzy on drogę do domagania się zadośćuczynienia. 

Dzieci i młodzież 

Amnesty International RPA, przy wsparciu Canada Fund for Local Initiatives, przeprowadziła pilotażową akcję Digital Disruptors w 2023 r., wyposażając młodych aktywistów w wiedzę i narzędzia do tworzenia kampanii. Przekształcili oni okolicę o wysokiej przestępczości w miejsce, w którym mieszkańcy czuli się bezpiecznie, działając na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć.
Amnesty International RPA, przy wsparciu Canada Fund for Local Initiatives, przeprowadziła pilotażową akcję Digital Disruptors w 2023 r., wyposażając młodych aktywistów w wiedzę i narzędzia do tworzenia kampanii. Przekształcili oni okolicę o wysokiej przestępczości w miejsce, w którym mieszkańcy czuli się bezpiecznie, działając na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć.

Amnesty International RPA, przy wsparciu Canada Fund for Local Initiatives, przeprowadziła pilotażową akcję Digital Disruptors, dzięki czemu 15 młodych aktywistów zostało wyposażonych w wiedzę i narzędzia do tworzenia kampanii kierowanych przez młodzież. Wezwali oni lokalne władze w Orange Farm, położonym pod Johannesburgiem, do wdrożenia polityki dotyczącej zapobiegania przemocy ze względu na płeć (GBV). Przekształcili również okolicę o wysokiej przestępczości w miejsce, w którym mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 

Sierpień: Krajowa Rada ds. Dzieci i Młodzieży Paragwaju zatwierdziła Krajowy Program Zapobiegania Przemocy Seksualnej i Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, które jej doświadczyły. Program był jednym z kluczowych zaleceń raportu Amnesty International “To dziewczynki, nie matki”. 

Edukacja 

Listopad: Po dwóch latach rzecznictwa ze strony Amnesty International, Rada Europy włączyła zalecenia Amnesty International do swojego planu edukacji w zakresie praw człowieka (HRE) na lata 2024-2028. Propozycja Amnesty International dotycząca “edukacji w zakresie praw człowieka w środowisku lokalnym” jest teraz centralnym elementem nowego planu działania. Rada Europy zobowiązuje się do dostosowania się do różnych kontekstów lokalnych, aby edukacja o prawach człowieka była bardziej zrozumiała i dostępna dla młodzieży. 

Odzyskać wolność 

Czerwiec: Czterech obrońców praw człowieka w sprawie Buyukada – Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran i Günal Kurşun, którzy zostali skazani w lipcu 2020 r. na podstawie bezpodstawnych zarzutów – zostało ostatecznie uniewinnionych. Ich uwolnienie nastąpiło sześć lat po pierwszym aresztowaniu Tanera. 

Aktywiści protestują przed budynkiem Komisji Europejskiej w Brukseli, aby pilnie podnieść świadomość na temat uwięzionych obrońców praw człowieka - w tym dyrektorki i przewodniczącej Amnesty International w Turcji, Idil Eser i Taner Kılıç.
Aktywiści i aktywistki protestują przed budynkiem Komisji Europejskiej w Brukseli, aby pilnie podnieść świadomość na temat uwięzionych obrońców praw człowieka – w tym dyrektorki i przewodniczącej Amnesty International w Turcji, Idil Eser i Taner Kılıç.

Cała czwórka wyraziła wdzięczność Amnesty International. “Przez sześć lat obserwowaliśmy, jak mielą koła niesprawiedliwości, gdy bezpodstawne zarzuty stawiane tym czterem odważnym obrońcom praw człowieka były uznawane przez kolejne sądy za fakty. Dzisiejsze orzeczenie ujawniło prawdziwy cel takich politycznie motywowanych oskarżeń: wykorzystywanie sądów jako broni do uciszania krytycznych głosów”.  

Czerwiec: Elias Bizimungu, 33-letni dziennikarz i członek ruchu młodzieżowego LUCHA, został aresztowany na wojskowym punkcie kontrolnym (checkpoincie) i zatrzymany na początku dwudniowego pokojowego protestu przeciwko wsparciu przez Rwandę grupy rebeliantów M23. Po tym, jak został osądzony i skazany przez sąd wojskowy, Amnesty International rozpoczęła kampanię wzywającą do jego uwolnienia. Ostatecznie został uniewinniony przez sąd cywilny i zwolniony w czerwcu. 

Lipiec: Prawnik Mohamed Baker został uwolniony dzięki prezydenckiemu ułaskawieniu po tym jak spędził cztery lata w arbitralnym areszcie za pracę na rzecz praw człowieka. Amnesty International prowadziła szeroko zakrojoną kampanię w jego sprawie, a on sam był bohaterem Maratonu Pisania Listów 2022. 

Lipiec: Po prawie pięciu latach jemeńscy dziennikarze Mohammed al-Salahi i Mohammed al-Junaid zostali zwolnieni z ośrodka detencyjnego prowadzonego przez Huthi Security and Intelligence Services (Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu Huti) w Hodeidah w Jemenie. Podczas ich przetrzymywania doszło do szeregu rażących naruszeń praw człowieka, w tym wymuszonego zaginięcia, tortur i innego złego traktowania oraz odmowy dostępu do adwokata. Amnesty International prowadziła kampanię na rzecz ich uwolnienia od 2018 roku. 

Lipiec: Chau Van Kham, 73-letni obywatel Australii i wietnamski działacz prodemokratyczny, powrócił do Sydney na początku tego roku jako wolny człowiek. Chau został zatrzymany w ciągu kilku godzin po przybyciu do Wietnamu w 2019 roku i skazany na 12 lat więzienia za członkostwo w partii politycznej Viet Tan. Amnesty International Australia uznała Chau za więźnia sumienia, który został zatrzymany wyłącznie za swoje przekonania polityczne. 

Dziękujemy wielu organizacjom i osobom w Australii i na całym świecie, które pomogły lobbować na rzecz jego wolności.

Dan Nguyen, prawnik 

Dan Nguyen, prawnik Chau Van Khama, podziękował Amnesty International za wsparcie: “Dzielimy się radosną wiadomością, że pan Chau Van Kham ma się dobrze i powrócił dziś do swojej rodziny. Dziękujemy wielu organizacjom i osobom w Australii i na całym świecie, które pomogły lobbować na rzecz jego wolności”.  

Lipiec: Na początku tego roku Joanah Mamombe i Cecillia Chimbiri zostały oczyszczone z jednego z zarzutów po tym, jak w 2020 roku zostały aresztowane za prowadzenie antyrządowego protestu. Był to dla nich ważny krok naprzód, który pozwolił im zacząć odzyskiwać siły po ciężkiej próbie. Nasi zwolennicy podjęli działania w ich sprawie w ramach Maratonu Pisania Listów 2022, podczas gdy Amnesty International Zimbabwe wspierała ich podczas procesu.

Cecillia Chimbiri i Joanah Mamombe otrzymały listy wysłane do nich w ramach Maratonu Pisania Listów.
Cecillia Chimbiri i Joanah Mamombe otrzymały listy wysłane do nich w ramach Maratonu Pisania Listów.

Czytając listy wsparcia, Joanah powiedziała: “Dziękuję bardzo naszym przyjaciołom z Amnesty International za napisanie tych wszystkich listów. Teraz rozpoczynamy naszą drogę do uzdrowienia”. 

Sierpień: Obywatel Tajwanu Morrison Lee w końcu mógł wrócić do domu po tym, jak został niesłusznie oskarżony o przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu narodowemu Chin. Został zmuszony do przyznania się w telewizji – powszechna praktyka stosowana przez chiński rząd w celu rozprawienia się z aktywistami i prawnikami zajmującymi się prawami człowieka. Amnesty International Tajwan prowadziła kampanię na rzecz jego uwolnienia. 

Wrzesień: Wyroki skazujące Mücelli Yapıcı i Hakana Altınaya, więźniów sumienia, zostały uchylone i zostali oni zwolnieni z więzienia we wrześniu. Mücella i Hakan wyrazili wdzięczność za listy, które otrzymali podczas pobytu w więzieniu od aktywistów i aktywistek Amnesty International. Czeka ich teraz ponowny proces w nowym roku. Pięciu pozostałych więźniów Fezi 7 pozostaje w więzieniu. 

Wrzesień: W 2020 r. Ramzy Razeek ze Sri Lanki został zatrzymany na pięć miesięcy za zamieszczenie krytycznego komentarza na Facebooku. Amnesty International wezwała do jego uwolnienia, a jego sprawa została ostatecznie umorzona we wrześniu po tym, jak Sąd Najwyższy Sri Lanki orzekł, że jego podstawowe prawa zostały naruszone. Sąd nakazał również państwu wypłacenie mu odszkodowania. 

Wrzesień/październik: Kambiz Kharout i Ebrahim Narouie, przedstawiciele uciskanej mniejszości Baluchi w Iranie, którzy zostali skazani na śmierć w związku z powstaniem “Woman Life Freedom” („Kobieta Życie Wolność”) w Iranie w 2022 r., zostali zwolnieni za kaucją po tym, jak ich wyroki skazujące i wyroki śmierci zostały uchylone przez Sąd Najwyższy. Kambiz Kharout został zwolniony we wrześniu, a Ebrahim Narouie w październiku. Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz uchylenia ich wyroków skazujących i wyroków śmierci od lutego 2023 r. 

Październik: Dzień po tym, jak Amnesty International zorganizowała pilną akcję wzywając do jego uwolnienia, somalijski dziennikarz Mohamed Ibrahim Osman Bulbul został zwolniony za kaucją z więzienia w Mogadiszu. Został aresztowany w sierpniu za wykonywanie swojej pracy. Kilka dni później, 11 października, sąd okręgowy w Bandirze oddalił wszystkie zarzuty przeciwko Mohamedowi. 

Pilna akcja Amnesty odegrała naprawdę ogromną rolę w zapewnieniu mi wolności. Jestem głęboko poruszony waszą solidarnością.

Mohamed Ibrahim Osman Bulbul 

W wiadomości wysłanej do Amnesty International, Mohamed napisał: “Chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za wasze wsparcie i niestrudzone rzecznictwo na rzecz mojej wolności. Wasza pilna akcja naprawdę odegrała ogromną rolę w zapewnieniu mi wolności. Jestem głęboko poruszony waszą solidarnością”. 

Październik: Przetrzymywany od 7 stycznia 2023 r. Mortaza Behboudi został zwolniony 18 października po apelach Amnesty International Francja. Po spędzeniu ponad dziewięciu miesięcy w areszcie w Afganistanie, 29-letni francusko-afgański dziennikarz wróci do rodziny. Został oskarżony o szpiegostwo przez talibów, którzy od czasu powrotu do władzy w sierpniu 2021 r. nadal drastycznie ograniczają prawa człowieka. 

Październik: Francusko-irańska naukowczyni Fariba Adelkhah została zatrzymana w czerwcu 2019 r. w Iranie. Po apelach Amnesty International została zwolniona i pozwolono jej wrócić do Francji w październiku. Została skazana na pięć lat więzienia za “zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu”, czemu zawsze zaprzeczała. Po uwolnieniu Fariba podziękowała Amnesty International: “Teraz to wszystko jest już za mną. Pozostały te wszystkie gesty przyjaźni i zaangażowania, ta mobilizacja znajomych i nieznajomych”. 

Październik: Afgański aktywista działający w obszarze edukacji Matiullah Wesa został zwolniony 26 października, po spędzeniu prawie siedmiu miesięcy w więzieniu za promowanie prawa dziewcząt do edukacji i krytykowanie polityki talibów zakazującej dziewczętom możliwości zdobycia wykształcenia średniego. Amnesty International zorganizowała pilną akcję i prowadziła kampanię aż do jego uwolnienia. 

Matiullah Wesa, szef PenPath i działacz na rzecz edukacji dziewcząt w Afganistanie, rozmawia z dziećmi podczas zajęć obok swojej mobilnej biblioteki w dystrykcie Spin Boldak w prowincji Kandahar. Wesa, założyciel projektu prowadzącego kampanię na rzecz edukacji dziewcząt w Afganistanie, został zatrzymany przez talibów w Kabulu za swoją pracę.
Matiullah Wesa, szef PenPath i działacz na rzecz edukacji dziewcząt w Afganistanie, rozmawia z dziećmi podczas zajęć obok swojej mobilnej biblioteki w dystrykcie Spin Boldak w prowincji Kandahar. Wesa, założyciel projektu prowadzącego kampanię na rzecz edukacji dziewcząt w Afganistanie, został zatrzymany przez talibów w Kabulu za swoją pracę.

Brat Matiullaha, Attaullah Wesa, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Penpath, powiedział: 

“Jesteśmy wdzięczni Amnesty International i jej 10 milionom członków, którzy stanęli po naszej stronie. Solidarność, wsparcie i rzecznictwo ze strony Amnesty i jej członków zmotywowały nas do walki o uwolnienie Wesa i jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie. Chociaż nadal jesteśmy oburzeni wyrokiem sądu talibów i utratą wolności na siedem miesięcy przez Matiullaha, będziemy kontynuować nasze działania na rzecz prawa dziewcząt do edukacji w Afganistanie”. 

Listopad: Wykładowca uniwersytecki Firew Bekele został uwolniony po spędzeniu trzech miesięcy w areszcie za rolę, jaką rzekomo odegrał w napisaniu i opublikowaniu książki „The Hijacked Revolution”. Był więźniem sumienia, który nigdy nie powinien zostać zatrzymany. Szef Etiopskiej Komisji Praw Człowieka odwiedził Firew Bekele w więzieniu i wezwał do jego natychmiastowego uwolnienia po zorganizowaniu pilnej akcji Amnesty International we wrześniu. 

Listopad: Administracyjny nakaz zatrzymania Sajada Gula, dziennikarza z Kaszmiru, został uchylony po tym, jak spędził on 22 miesiące w areszcie na mocy drakońskiej ustawy o bezpieczeństwie publicznym w stanie Dżammu i Kaszmir, w następstwie apeli Amnesty International. 

Listopad: Po niemal siedmiu długich latach spędzonych w arbitralnym areszcie, więźniarka sumienia i była senatorka Leila de Lima została zwolniona za kaucją po tym, jak 13 listopada filipiński sąd przychylił się do jej wniosku o zwolnienie za kaucją w związku z ostatnim oskarżeniem o posiadanie narkotyków. 

Leila Norma Eulalia Josefa Magistrado de Lima to filipińska polityczka, prawniczka, działaczka na rzecz praw człowieka i profesorka prawa, która w latach 2016-2022 pełniła funkcję senatorki Filipin.
Leila Norma Eulalia Josefa Magistrado de Lima to filipińska polityczka, prawniczka, działaczka na rzecz praw człowieka i profesorka prawa, która w latach 2016-2022 pełniła funkcję senatorki Filipin.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła pozytywną zmianę i wezwała do oddalenia tej ostatniej sprawy oraz do postawienia przed sądem osób stojących za jej arbitralnym zatrzymaniem i innymi naruszeniami jej praw. Amnesty International pracuje nad sprawą de Limy od czasu jej aresztowania w 2017 roku, powtarzając w krajowych i międzynarodowych oświadczeniach, że zarzuty przeciwko niej zostały sfabrykowane.  

Sprawiedliwość i odpowiedzialność 

Czerwiec: Szwajcaria zmieniła swoje prawo dotyczące gwałtu wprowadzając definicję opartą na zgodzie, a w lipcu holenderska Izba Reprezentantów zagłosowała za zmianą ustawy o przestępstwach seksualnych, wprowadzając definicję gwałtu opartą na zgodzie. Oczekuje się, że ustawa zostanie przyjęta – po głosowaniu w Senacie – w ciągu najbliższych miesięcy.   

Aktywiści przekazują 37 000 podpisów pod petycją do szwajcarskiej Kancelarii Federalnej, wzywając do zmiany przestarzałego szwajcarskiego prawa karnego dotyczącego przemocy seksualnej, w szczególności w celu uwzględnienia definicji gwałtu opartej na zgodzie.
Aktywiści przekazują 37 000 podpisów pod petycją do szwajcarskiej Kancelarii Federalnej, wzywając do zmiany przestarzałego szwajcarskiego prawa karnego dotyczącego przemocy seksualnej, w szczególności w celu uwzględnienia definicji gwałtu opartej na zgodzie.

To ogromne zwycięstwo aktywistów, ocalałych i sojuszników, a także kampanii Amnesty International „Let’s Talk About Yes” (“Porozmawiajmy o zgodzie”) i rzecznictwa w regionie. 

Czerwiec: Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało niezależną i międzynarodową instytucję w celu wyjaśnienia losu i miejsca pobytu dziesiątek tysięcy zaginionych i przymusowo zaginionych w Syrii. Instytucja ta zaoferuje jedną ścieżkę rejestrowania spraw, a także udzieli rodzinom długo oczekiwanych odpowiedzi na temat tego, co stało się z ich bliskimi. 

Zdjęcia zaginionych Syryjczyków są wywieszone na piętrowym autobusie podczas demonstracji "Rodzin na rzecz wolności" na Parliament Square w Londynie w Anglii. Protest jest częścią prowadzonej przez kobiety kampanii na rzecz praw osób zaginionych w Syrii.
Zdjęcia zaginionych Syryjczyków są wywieszone na piętrowym autobusie podczas demonstracji “Rodzin na rzecz wolności” na Parliament Square w Londynie w Anglii. Protest jest częścią prowadzonej przez kobiety kampanii na rzecz praw osób zaginionych w Syrii.

Amnesty International zapewniła wsparcie syryjskim rodzinom i ocalałym, którzy przewodzili działaniom na rzecz utworzenia takiego organu, ułatwiając spotkania między nimi a państwami członkowskimi w celu przekonania ich do wsparcia tej instytucji. 

Lipiec: Na początku tego roku Amnesty International RPA została dopuszczona jako amicus curiae (przyjaciel sądu), aby zapewnić wgląd i wiedzę na temat zastosowania nakazu deklaratoryjnego wzywającego do aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, jeśli weźmie on udział w Szczycie Przywództwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) w RPA. Zanim sprawa trafiła do sądu, ogłoszono, że prezydent Putin nie weźmie udziału w szczycie. Sąd wydał następnie nakaz aresztowania Putina, gdyby ten jednak przybył na szczyt. Była to ogromna wygrana na rzecz sprawiedliwości i odpowiedzialności, a wysiłki Amnesty International pokazały siłę ruchu. 

Sierpień: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie wniesionej przez 261 pracowników seksualnych przeciwko Francji. Osoby świadczące usługi seksualne, w tym kobiety i mężczyźni z 20 różnych krajów mieszkający we Francji, zarzucały naruszenie swoich praw na mocy art. 2, 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ aspekty świadczenia usług seksualnych są we Francji kryminalizowane. Trybunał uznał sprawę za dopuszczalną i przyznał skarżącym status ofiar, co było pierwszym ważnym krokiem. W swojej decyzji Trybunał przytoczył zeznania samych osób świadczących usługi seksualne – co stanowi ważne uznanie ich głosu. Amnesty International wystąpiła w tej sprawie jako amicus curiae

Sierpień: Po latach lobbingu ze strony Amnesty International Włochy, ojciec Franco Reverberi został poddany ekstradycji do Argentyny, gdzie w końcu zostanie osądzony za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas dyktatury wojskowej w latach 1976-1983. Chcąc uniknąć zatrzymania, Reverberi pozostawał we Włoszech, aby uniknąć argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości, korzystając z odmowy ekstradycji przez włoski wymiar sprawiedliwości. Amnesty International apelowała również o włączenie tortur do włoskiego kodeksu karnego. 

Październik: Amnesty International opublikowała raport “Moje serce cierpi: Doświadczenia osób starszych związane z konfliktem, wysiedleniami i zatrzymaniami w północno-wschodniej Nigerii”, w grudniu 2020 roku. Oprócz udokumentowania, jak nieproporcjonalnie osoby starsze w tym kraju są dotknięte konfliktem i jak konsekwentnie są pomijane przez pomoc humanitarną, Amnesty International wezwała Nigerię do ratyfikowania Protokołu w sprawie ochrony praw osób starszych.  

Starszy mężczyzna siedzi, czeka aż uda mu się sprzedać żywność na targu w pobliżu Maiduguri w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii.
Amnesty International. | Starszy mężczyzna siedzi, czeka aż uda mu się sprzedać żywność na targu w pobliżu Maiduguri w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii.

Nigeryjski rząd wysłuchał apelu Amnesty International i ratyfikował Protokół, co stanowi ważny krok w kierunku pełnej ochrony praw człowieka osób starszych w Nigerii. 

Październik: Amnesty International połączyła siły z innymi organizacjami, aby lobbować w Radzie Praw Człowieka na rzecz priorytetowego potraktowania kwestii bezkarności w Sudanie. W rezultacie Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję w sprawie ustanowienia niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w Sudanie. Jej celem jest zbadanie i ustalenie faktów, okoliczności i przyczyn wszystkich domniemanych naruszeń i nadużyć praw człowieka oraz naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym praw uchodźców, a także powiązanych przestępstw w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. Jest to małe zwycięstwo dla wysiłków na rzecz odpowiedzialności Sudanu. 

Listopad: Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało za rezolucją w sprawie rozpoczęcia prac nad Konwencją Podatkową ONZ, robiąc historyczny krok w stronę bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego międzynarodowego systemu polityki podatkowej. Konwencja umożliwiłaby wszystkim krajom większy udział w globalnej polityce podatkowej, jednocześnie zwiększając ich zdolność do ochrony i promowania swoich praw podatkowych. Amnesty International była aktywnym członkiem wielu koalicji społeczeństwa obywatelskiego, które naciskały na państwa, aby wspierały bardziej sprawiedliwą i inkluzywną globalną politykę podatkową. Amnesty będzie nadal uczestniczyć w opracowywaniu Konwencji, aby wygenerować więcej zasobów dla państw umożliwiających im wypełnienie zobowiązań w zakresie praw człowieka. 

Listopad: Raport Amnesty International „Nikt nie chce opuścić swojego domu: Masowe przymusowe eksmisje z wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Angkor w Kambodży” został opublikowany w listopadzie po ośmiomiesięcznym dochodzeniu w Siem Reap w Kambodży. 

Zdjęcie z misji badawczej przeprowadzonej w marcu 2023 r. w Siem Reap w Kambodży, gdzie Amnesty uznała "dobrowolne" eksmisje w świątyniach Angkor Wat za przymusowe. Rząd twierdzi, że musi przemieścić ludzi, aby utrzymać status miejsca światowego dziedzictwa. Zdjęcie przedstawia mężczyznę, który rozbiera swój dom, aby przenieść się do miejsca relokacji.
© Amnesty International | Zdjęcie z misji badawczej przeprowadzonej w marcu 2023 r. w Siem Reap w Kambodży, gdzie Amnesty uznała “dobrowolne” eksmisje w świątyniach Angkor Wat za przymusowe. Rząd twierdzi, że musi przemieścić ludzi, aby utrzymać status miejsca światowego dziedzictwa. Zdjęcie przedstawia mężczyznę, który rozbiera swój dom, aby przenieść się do miejsca relokacji.

Dzień po publikacji raportu, UNESCO stwierdziło, że jest głęboko zaniepokojone zarzutami Amnesty International i przesunęło termin, w którym władze Kambodży mają wydać raport na temat ochrony Angkor. Chociaż urzędnicy w Kambodży odmówili przyznania się do przymusowych eksmisji, zaprosili Amnesty International do kraju w celu dalszego omówienia sytuacji. Zaproszenie przyjęliśmy. 

Listopad: Łotwa ratyfikowała Konwencję Stambulską, międzynarodowy traktat o zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego rodzaju przemocy wobec kobiet i dziewcząt, po latach kampanii prowadzonej przez Amnesty International. 

Prawa osób LGBTI 

Wrzesień: Sąd w Hongkongu przyznał częściowe zwycięstwo działaczowi LGBTI Jimmy’emu Shamowi, który od 2018 r. starał się o uznanie jego zagranicznego małżeństwa jednopłciowego. Orzeczenie, wydane w następstwie kampanii Amnesty International, było ważnym krokiem naprzód i chwilą nadziei dla społeczności LGBTI w Hongkongu, której od dawna odmawia się równych praw ze względu na przestarzałe i dyskryminujące przepisy miasta. 

Technologia 

Październik: Zespół Amnesty International Tech’s Disrupting Surveillance (Technologia zakłócająca inwigilację) współpracował z siecią medialną European Investigative Collaborations w celu opublikowania dwóch raportów, które ujawniły globalne rozprzestrzenianie się technologii nadzoru oraz niepowodzenie rządów i UE w odpowiednim uregulowaniu tego sektora. Raport Predator Files rzucił światło na Intellexa Alliance i jego produkty do inwigilacji, w tym wysoce inwazyjne oprogramowanie szpiegujące Predator. 

© Colin Foo | Amnesty Tech Security Lab opublikowało raport na temat Intellexa alliance i oprogramowania szpiegującego Predator.

Po publikacji raportu eksperci ONZ i posłowie do Parlamentu Europejskiego UE ponowili apele Amnesty International o dalsze dochodzenia, ściślejszą kontrolę eksportu i globalny zakaz wysoce inwazyjnego oprogramowania szpiegującego. Rządy krajowe podjęły kroki w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Intellexy i ustanowienia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wykorzystywania i rozprzestrzeniania oprogramowania szpiegującego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego UE przyjęli rezolucję krytykującą brak działań następczych po wnioskach Parlamentu w sprawie ograniczenia nadużyć związanych z oprogramowaniem szpiegującym. 

Dowiedz się więcej o wygranych w zakresie praw człowieka w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ DALEJ!

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Bez wsparcia osób takich jak Ty, powyższe sukcesy nie byłyby możliwe.

Wspieraj