Posprzątajmy sieć z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2024!

Połączmy siły przeciwko szkodliwym stereotypom dotyczącym płci, które przyczyniają się do przemocy wobec kobiet i dziewcząt w internecie oraz w rzeczywistym świecie. Jednym ze sposobów jest edukowanie młodych osób i umożliwianie im działania. Mogą to zrobić, dołączając do kampanii Clean up the Web („Posprzątajmy sieć”) prowadzonej przez Amnesty International.

Kampania Clean up the Web skupia się wokół platformy internetowej StandByMe, która została stworzona dla uczniów_uczennic oraz osób edukatorskich. Platforma ma na celu budowanie świadomości i adresowanie przemocy wynikającej z płci. Proponuje strategie zapobiegania i reagowania na to zjawisko zaprezentowane w formule grywalizacji. 

Na platformie znajduje się wiele ćwiczeń, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli_nauczycielki, uczennice_uczniów i inne zainteresowane osoby. W kampanii chcemy skupić się na pięciu z nich: Glosariusz płci, Pytanie o zgodę czy wywieranie nacisku?, Napisz wiadomość na WhatsApp, Stwórz własnego mema oraz Komentowanie postów w mediach społecznościowych.

Celem ćwiczeń jest wykorzystanie internetu w dobrym celu, dowiadywanie się więcej o naszych zachowaniach i ich wpływie na tworzenie czy utrwalanie stereotypów związanych z płcią oraz zdobywanie wiedzy o tym, jak edukować inne osoby i jak działać. Nie musimy być czy czuć się bezsilni wobec krzywdzących stereotypów. Możemy wyposażyć się w wiedzę w dynamiczny, angażujący a nawet zabawny sposób, wykorzystując platformę StandByMe.

Kampania prowadzona jest przez Amnesty International we Włoszech, Polsce, Słowenii i na Węgrzech z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2024 (6 lutego), w partnerstwie z Fundacją Bruno Kesslera i Uniwersytetem w Trydencie.

Platforma edukacyjna dostępna jest dla każdej osoby pod adresem: www.standbymeplatform.eu. Aby zarejestrować się, należy podać kod aktywacyjny: SBM.

Prawa kobiet i dziewcząt szczególnie zagrożone

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez dostępu do internetu i mediów społecznościowych. W ogromnym stopniu zmieniły one życie ludzi – w wielu aspektach na lepsze, między innymi wspierając solidarność i aktywizm. Niestety stały się też platformą, na której szerzona jest nienawiść, stereotypy, fałszywe informacje i agresywne zachowania. Prawa kobiet i dziewcząt są szczególnie narażone na ataki w sferze cyfrowej, a konsekwencje są często odczuwalne w realnym życiu, zwłaszcza w przypadku młodych osób. 

Kampania i platforma Clean up the Web stanowią część projektu StandByMe.2.0. adresującego powyższy problem. Projekt ten oferuje wyczerpujący program nauczania mieszanego złożony z ćwiczeń edukacyjnych do wykonania w internecie i poza nim, w tym kursów online, materiałów, technik grywalizacyjnych i aktywności dla uczniów_uczennic dotyczących praw człowieka.

StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć

Projekt StandByMe2. – STop gender-bAsed violeNce by aDdressing masculinities and changing Behaviour of Young people through huMan rights Education („Stop przemocy związanej z płcią poprzez adresowanie męskości i zmianę zachowań młodych osób na drodze edukacji praw człowieka”) ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG) w internecie i poza nim wynikającej ze szkodliwych stereotypów, poprzez prowadzenie angażujących działań dla młodych osób. Projekt prowadzony jest na Węgrzech, we Włoszech, Polsce i Słowenii. 

Sfinansowano z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV-2021-DAPHNE).