USA Abortion Defense Demonstration Dec 2021.

Polska: Głosowanie nad projektami ustaw to znaczący krok w kierunku zapewnienia dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji

W reakcji na wiadomość, że posłowie i posłanki zagłosowali za skierowaniem czterech projektów ustaw dotyczących polskiego prawa aborcyjnego do dalszych prac w parlamencie, Miko Czerwiński, kierownik zespołu kampanii Amnesty International Polska, powiedział:

„Kierując te cztery projekty do prac w komisji, polski parlament podjął znaczący krok w kierunku zakończenia okrutnych i drakońskich ograniczeń dostępu do aborcji, które miały niszczący wpływ na życie i zdrowie tak wielu osób”.

„Polska musi pilnie zmienić swoje prawo aborcyjne, które zagraża życiu i zdrowiu oraz narusza międzynarodowe i europejskie zobowiązania kraju w zakresie praw człowieka, a także jest sprzeczne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi opieki aborcyjnej”.

„Ponieważ projekty te przechodzą do kolejnego etapu prac, ważne jest, aby politycy i polityczki wysłuchali głosów społeczeństwa obywatelskiego i osób bezpośrednio dotkniętych niemal całkowitym zakazem aborcji i dostosowali prawo do międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka”.

„Dekryminalizacja aborcji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że wszystkim osobom, które potrzebują usług aborcyjnych, a także osobom pomagającym w aborcjach i działającym na rzecz prawa do aborcji, lekarzom i lekarkom, aktywistkom i aktywistom oraz rzecznikom i rzeczniczkom, nie będą grozić konsekwencje karne za dostęp do usług aborcyjnych, pomoc w uzyskaniu dostępu do nich lub ich świadczenie”.

Kontakt dla mediów: [email protected]