Seen and Heard – Amnesty International Polska rozpoczyna trzyletni projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+ 

Projekt „Seen and Heard: Young People’s Voices and a Freedom of Expression” ma na celu wypełnienie luki w badaniach nad rolą literatury i sztuki w rozumieniu wolności wypowiedzi i praw człowieka wśród młodych osób w Europie. Projekt zainicjował Uniwersytet Maltański, a wśród organizacji partnerskich są również Uniwersytet Humboldta w Berlinie i Uniwersytet Wrocławski. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wśród młodych osób ze społeczności lokalnych i migranckich na Malcie, w Niemczech i w Polsce, a także działania zachęcające młode osoby do wyrażania siebie poprzez protest. 

W pierwszej części projektu w szkołach w trzech krajach odbędą się warsztaty edukacyjne poświęcone literaturze , którym towarzyszyć będą badania naukowe prowadzone przez Uniwersytety. Badania te pomogą dostarczyć istotne dane na temat edukacji w zakresie praw człowieka i ich rozumienia przez zróżnicowane społeczności młodych osób na Malcie, w Niemczech i w Polsce. Przedstawiona będzie także rola storytellingu w ustalaniu znaczenia aktywizmu na rzecz praw czlowieka w życiu młodych ludzi, tego jak młode osoby rozumieją wolność słowa oraz jakie rodzaje materiałów audiowizualnych i literackich mogą im pomóc wyrażać siebie. 

Druga część projektu będzie się składaćz programu mentorskiego prowadzonego przez artystów i artystki z trzech krajów, który zostanie udokumentowany przez maltańską twórczynię filmową Charlie Cauchi. Z kolei w ostatniej fazie projektu młode osoby stworzą twórcze koncepcje protestu poprzez ruch społeczny. Towarzyszyć temu będzie publikacja dla dzieci przygotowana we współpracy z nagradzanym autorem i ilustratorem Chrisem Riddelem. 

Działania i wydarzenia w ramach projektu będą otwarte dla naukowczyń i naukowców z różnych dyscyplin, dla nauczycielek i nauczycieli z różnych krajów, a także dla ogółu społeczeństwa. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.seenandheardproject.eu