Grafika promująca webinarium dla organizacji pozarządowych.

Nagranie webinarium „Twoja organizacja i prawa człowieka – jak z nich czerpać w codziennej działalności?”

25 kwietnia 2024 r. zorganizowaliśmy webinarium, które przybliżało podejście do działania oparte na prawach człowieka. Wydarzenie było skierowane do osób pracujących oraz działających wolontariacko lub aktywistycznie w organizacjach społecznych.

Stosowanie tego podejścia w pracy w organizacjach pozarządowych oznacza wykorzystanie zasad praw człowieka do zarządzania organizacją i projektami, do prowadzenia działalności rzeczniczej i edukacyjnej, ale też tworzenia polityk i programów. Istotne w tym podejściu jest stawianie w centrum działania i procesu decyzyjnego osób,  które doświadczają łamania praw człowieka, dzięki czemu możemy pomóc w poszanowaniu i ochronie praw wszystkich.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania, z którego dowiesz się czym jest:

  • model FAIR,
  • model PANEL,
  • podejście partycypacyjne,
  • komunikacja włączająca,
  • feminist leadership (feministyczne przywództwo),
  • oraz jak wykorzystać prawa człowieka w edukacji, szczególnie gdy zajmujemy się trudnymi i polaryzującymi tematami.

Spotkanie poprowadził Dariusz Grzemny – trener Rady Europy, wiceprezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, trener i konsultant w zakresie edukacji praw człowieka. Na pytania odpowiadali_odpowiadały także:

  • Anna Błaszczak-Banasiak – dyrektorka Amnesty International Polska,
  • Miko Czerwiński – kierownik zespołu kampanii,
  • Piotr Rojewski – starszy specjalista ds. promocji i reklamy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.