Duża grupa osób członkowskich Amnesty pozuje do wspólnego zdjęcia.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International oraz kluczowe decyzje i wybory

W sobotę 18 maja odbyło się Walne Zgromadzenie – coroczne spotkanie członkostwa Stowarzyszenia Amnesty International. Walne Zgromadzenie po raz kolejny przybrało formę hybrydową – do spotkania dołączyć można było zarówno stacjonarnie – tym razem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu – jak i online z każdego zakątka Polski. 

Członkom i członkiniom przedstawiono raport merytoryczny i finansowy z działalności Stowarzyszenia w roku 2023, a także sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia (w tym informacje o głównych procesach w ruchu globalnym), a także sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej. Członkostwo poznało także nieco bliżej działalność Grup Lokalnych oraz osoby aktywistyczne z nimi związane, a także działania podejmowane w ramach Sieci edukacji praw człowieka.  

Na Walnym Zgromadzeniu wybrano także nowych członków i członkinie Zarządu Stowarzyszenia. Nina Kalke, Dorota Łyszkowska oraz Joanna Nestorowicz zostały wybrane na dwuletnią kadencję. Wiktoria Dudek oraz Mariusz Mroczek dołączyli do Zarządu w ramach wyborów uzupełniających na jeden rok. W Zarządzie pozostają prezes Michał Kurpiński oraz Marta Tomkiewicz-Januszewska. Więcej informacji o członkiniach i członkach Zarządu na stronie https://www.amnesty.org.pl/amnesty-w-polsce/

Walne Zgromadzenie to spotkanie członków i członkiń Stowarzyszenia, na którym zatwierdzane są raporty i wyniki z poprzedniego roku, a także plany i decyzje co do rozwoju i kierunków działalności Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce. W tym roku członkostwo przegłosowało uchwałę, w związku z którą Stowarzyszenie podejmie w większym stopniu tematykę praw społecznych i ekonomicznych sukcesywnie od 2025 roku. 

Razem mamy siłę! Dołącz do Amnesty International i kształtuj przyszłość praw człowieka w Polsce i na świecie!