Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany równolegle przez 15 organizacji w 12 krajach Unii Europejskiej, w ramach którego nauczyciele i nauczycielki, młodzież szkolna oraz aktywiści i aktywistki z całej Europy podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, migracji i praw człowieka. Czyli zmieniają Świat!

O projekcie

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” to podejmowanie wspólnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka! Każdy działa jak umie:

  • nauczyciele i nauczycielki tworzą materiały edukacyjne, rozwijają swoje umiejętności w edukacji praw człowieka, prowadzą autorskie warsztaty i wspólnie z młodzieżą przygotowują akcje społeczne w środowisku lokalnym;
  • młodzież szkolna podczas innowacyjnych warsztatów zgłębia tajniki celów zrównoważonego rozwoju, poznaje osoby o doświadczeniu migracyjnym lub uchodźczym, zastanawia się, jak możemy tworzyć bardziej sprawiedliwy świat;
  • a wspólnie z aktywistami i aktywistkami podejmuje akcje społeczne w swojej szkole, w swoim mieście czy w społeczności lokalnej w Polsce i zagranicą!

Projekt realizowany jest od trzech lat i trwa do końca 2020 roku. Przez te lata powstała różnorodna społeczność Światozmieniaczek i Światozmieniaczy z całej Polski, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji praw człowieka! Przekonaj się, ile udało nam się zdziałać!

Start the Change – kampania w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku

Jak dokonuje się zmiana?

Ikonka "Dodaj członka"

1. Nauczyciele i nauczycielki, aktywiści i aktywistki przystępują do projektu

Uczestniczą w szkoleniach wyposażających w wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z młodzieżą w tematyce zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przy wsparciu ekspertów i ekspertek opracowują programy edukacyjne możliwe do zastosowania w szkole i uwzględniające kontekst lokalny oraz potrzeby młodzieży. Wymieniają się doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem, otrzymują wsparcie dydaktyczno-metodyczne przez cały okres trwania projektu.

Ikonka "Ludzie"

2. Nauczyciele i lokalne grupy pracują z młodzieżą

Realizują przygotowane programy edukacyjne: prowadzą zajęcia z młodymi osobami nt. praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. Uczestniczą w międzynarodowej wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami z 12 krajów partnerskich. Aktywnie uczestniczą w ewaluacji stworzonych i zrealizowanych programów edukacyjnych dla szkół.

Ikonka "Kolejka"

3. Młodzież tworzy grupy robocze i realizuje działania na szczeblu lokalnym

Młode osoby tworzą krótkie filmy dotyczące globalnej sprawiedliwości w kontekście praw człowieka, które mają szansę pojawić się na międzynarodowym festiwalu filmowym organizowanym w latach 2019–2020. Wymieniają się doświadczenia z rówieśniczkami i rówieśnikami z innych krajów europejskich. Młodzież tworzy partnerstwa z lokalnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Wspólnie z nimi realizuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, migracji i praw człowieka.

Co mówią osoby zaangażowane w zmianę?

Cudzysłów

Dzięki udziałowi w projekcie mogłam skonfrontować różne punkty widzenia na sprawy, które nie są zbyt oczywiste, a czasami są kontrowersyjne. Był to ważny punkt wyjścia do poszukiwania z młodzieżą wspólnych rozwiązań. Ważną częścią mojej pracy było przekazanie wychowankom wiedzy na temat sytuacji ludzi na świecie, poszanowania praw człowieka, tolerancji oraz ochrony przyrody. Projekt rozwija umiejętności współpracy, wymiany poglądów, otwartości i kreatywności. Jedna z uczennic w dniu zakończenia roku szkolnego powiedziała: „Dziękuję pani przede wszystkim za dwa ostatnie miesiące zajęć, te warsztaty nauczyły mnie inaczej patrzeć na innych, siebie, na świat. To było niezwykłe doświadczenie”.

Marzena, nauczycielka z Bydgoszczy

Cudzysłów

Dla mnie była to możliwość zaangażowania uczniów w najbardziej aktualne sprawy związane z ochroną praw człowieka na świecie. Udział w projekcie to z jednej strony nowy zasób wiedzy i umiejętności dla nauczycieli, a z drugiej możliwość aktywizacji uczniów i danie im okazji do samodzielnego działania na rzecz innych.

Karol, nauczyciel z Ostrowa Wielkopolskiego

Cudzysłów

To świetny projekt dla tych nauczycieli i nauczycielek, którym bliskie są sprawy współczesnego świata, chcą o nich rozmawiać, a nie wiedzą jak to zrobić w sposób atrakcyjny dla młodych osób. Oprócz gotowych materiałów, scenariuszy, ciekawych filmów do wykorzystanie zyskuje się coś o wiele ważniejszego – wsparcie osób z różnych stron Polski, które służą radą i pomocą. Udział w projekcie daje mi możliwość, by dalej się rozwijać zawodowo – wciąż się uczę, poznaję nowe metody i narzędzia do pracy z młodzieżą. A przede wszystkim każde spotkanie z osobami będącymi w projekcie daje mi ogromnego „kopa” do tego, by podejmować kolejne wyzwania.

Monika, nauczycielka z Kętrzyna

Zrealizowane działania

W ciągu 3 lat przeprowadziliśmy:

strzałka w dół

4 szkolenia stacjonarne dla 104 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski,

15 webinariów tematycznych dla kadry pedagogicznej i aktywistów społecznych z zakresu praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, migracji i klimatu, mowy nienawiści w Internecie, sytuacji uchodźców i globalnych zależności,

2 warsztaty online dla 60 uczniów i uczennic,

1 pokaz filmu online dla młodzieży,

7 grup lokalnych Amnesty czyli ok. 90 młodych osób, spotykając się ponad 100 razy, zorganizowało 18 wydarzeń aktywistycznych15 aktywistycznych warsztatów.

72 nauczycieli i nauczycielek z 57 szkół z całej Polski przeprowadziło:

270 warsztatów z 1800 uczniami i uczennicami,

→ z którymi wspólnie zorganizowano 53 akcje w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.

Oto przykłady realizowanych akcji:

Przykładowe akcje zrealizowane w ramach kampanii Start the Change

Zobacz jak wiele udało nam się wspólnie zrobić w roku szkolnym 2019/20
Dziękujemy!

Bądźcie z nami!

Projekt „Start the change” trwa do końca 2020 roku, a Wy jesteście jego nieodłączną częścią!

Zmieniajmy ten świat razem!

Jesienią wracamy z kolejną edycją „Start the change” i pakietem nowych materiałów edukacyjnych!

Chcesz być częścią „Start the change”?

Napisz do nas: [email protected]

Manifest z Lampedusy

Młodzi ludzie w Europie chcą świata wolnego od dyskryminacji, w którym szanowana jest godność i prawa każdego człowieka. Świata, w którym uchodźczynie i uchodźcy są bezpieczni, a państwa wywiązują się ze swoich międzynarodowych zobowiązań. Aktywistki i aktywiści z całej Europy uczestniczyli w Letniej Akademii na Lampedusie w ramach projektu START THE CHANGE! Poruszeni tym, czego tam doświadczyli, stworzyli Manifest, w którym przedstawiają wizję lepszego świata. Aby tę wizję zrealizować, zmianę zacząć musi każdy i każda z nas.

manifest z Lampedusy

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” realizowany jest przez 14 organizacji partnerskich w 12 krajach Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Francja, Niemcy, Szkocja, Austria, Malta, Hiszpania) dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Działania projektowe są realizowane są od października 2017 roku do września 2020 roku.

Flaga Unii Europejskiej

Powiązane elementy