manifest z Lampedusy

Manifest z Lampedusy

Młodzi ludzie w Europie chcą świata wolnego od dyskryminacji, w którym szanowana jest godność i prawa każdego człowieka. Świata, w którym  uchodźczynie i uchodźcy są bezpieczni, a państwa wywiązują się ze swoich międzynarodowych zobowiązań. Aktywistki i aktywiści  z całej Europy uczestniczyli w Letniej Akademii na Lampedusie w ramach projektu START THE CHANGE! Poruszeni tym, czego tam doświadczyli, stworzyli Manifest, w którym przedstawiają wizję lepszego świata. Aby tę wizję zrealizować, zmianę zacząć musi każdy i każda z nas.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy młodymi ludźmi z różnych środowisk, pochodzącymi z różnych kultur, posiadającymi unikalne historie i doświadczenia. Mamy wiedzę o prawach człowieka i silne pragnienie uczenia się.

Jesteśmy aktywistami i aktywistkami praw człowieka – mamy odwagę, nie boimy się zabrać głosu i podejmować inicjatywy. Gdy widzimy niesprawiedliwość, głośno o tym mówimy.

Dbamy o innych ludzi.

Możemy być przyszłością, ale jesteśmy także teraźniejszością.

Należymy do wyjątkowego pokolenia. Pokolenia, które ma wiele narzędzi i możliwości do wyrażania siebie. Żadne inne pokolenie nie cieszyło się tak dużą wolnością, jaką cieszymy się my.

Troszcząc się o świat, czujemy odpowiedzialność za nasze czyny.

Jesteśmy ludźmi mocno wierzącymi w człowieczeństwo, solidarność, niezależność i zrównoważony rozwój.

CO ROBIMY I DLACZEGO?

Jesteśmy aktywistami i aktywistkami podejmującymi działania, aby uczynić świat lepszym miejscem. Chcemy uczyć się o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co nas otacza, chcemy wspólnie wzrastać.

Nasz apel jest wyrazem wściekłości i smutku – chcemy naprawić szkody, których dokonali dorośli – zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, ksenofobia, ubóstwo, nierówność… Staramy się identyfikować uprzywilejowanie i demaskować nierówności. Działamy w obronie praw człowieka, ponieważ prawa i wolności kolejnych grup ludzi są kwestionowane. Staramy się być lepszymi każdego dnia, aby w mniejszym stopniu szkodzić planecie, innym ludziom i samym sobie.

Opowiadamy się za różnorodnością, szanujemy wszystkie kultury i budujemy międzyludzkie połączenia. Solidarnie – bo wierzymy, że tak powinni działać ludzie.

Łatwo jest się bać. Etykietowanie i ignorancja są proste, dużo trudniejsze jest wychodzenie ze strefy komfortu. Jednak oferowanie wsparcia wykluczonym osobom i społecznościom – to wyraz naszego człowieczeństwa. Chcemy udowodnić, że stygmatyzacja jest zła i zerwać z iluzją, że zmiana nie jest możliwa. My mamy odwagę tę zmianę rozpocząć.

CZEGO DOŚWIADCZYLIŚMY I DOŚWIADCZYŁYŚMY?

Przybyliśmy na wyspę z wyobrażeniem Lampedusy w naszych głowach. Ten obraz się zmienił…

Zatrzymaliśmy i zatrzymałyśmy się na wyspie, na którą codziennie łodziami próbowali dostać się ludzie – niektórym się to udało, innym nie.

Słyszeliśmy i słyszałyśmy, przez co przechodzą uchodźcy i uchodźczynie, kiedy przybywają do Europy, na Lampedusę. Udało nam się poznać niektórych i niektóre z nich. Przetrwali podróż, ale część z nich straciła swoich bliskich, część do dziś nie wie, co stało się z ich dziećmi. Powiedziano nam, co to znaczy uciec ze swojego kraju i zostać uchodźcą/uchodźczynią w Europie. Uchodźcy są ludźmi – nie liczbami czy statystyką.

Widzieliśmy i widziałyśmy jak wiele organizacji i pojedynczych osób, włączając w to mieszkańców i mieszkanki Lampedusy, robi co może, aby wesprzeć uchodźców i uchodźczynie, kiedy docierają na Lampedusę. Tamtejszy rybak powiedział nam w prostych słowach, że każde życie jest ważne i musi być chronione, ale także jak ważna jest pamięć o tych, którzy stracili życie, próbując się tu przedostać. Rozumiemy, że Lampedusa jest symbolem lepszej przyszłości dla wielu ludzi, którzy muszą uciekać ze swojego kraju.

Życie na wyspie zatrzymało się trzeciego października, gdy społeczność Lampedusy zebrała się w celu upamiętnienia osób, które zginęły na morzu.

Poznaliśmy i poznałyśmy wielu młodych ludzi pochodzących z różnych stron świata, z którymi, pomimo różnic językowych, udało nam się porozumieć, podzielić uczuciami, doświadczeniami i pracą, jaką wykonujemy.

Zdaliśmy i zdałyśmy sobie sprawę jak ważna dla zaistnienia zmian na świecie jest wspólna praca.

Pomimo trudnych emocji, takich jak smutek i strach, mieliśmy i miałyśmy motywację do kontynuowania pracy w naszych społecznościach. Czuliśmy i czułyśmy, że nie jesteśmy sami i same, gdyż otaczają nas ludzie, którzy podzielają nasze myśli i uczucia.

Mamy poczucie bycia razem i chcemy kontynuować walkę o lepszy świat.

Na Lampedusie – u progu Europy – widziałyśmy i widzieliśmy, jak niemoc może zmienić się w coś silnego i pozytywnego.

CO CHCEMY ZROBIĆ?

Chcemy informować młodych ludzi o rzeczywistości na Lampedusie oraz złożonych problemach, z którymi mierzy się świat.

Chcemy informować o przyczynach migracji, takich jak ubóstwo, nierówności, zmiany klimatu, nadmierna eksploatacja zasobów i ograniczony dostęp do wody, korupcja, wojny i prześladowania.

Chcemy mówić o konsekwencjach konsumpcjonizmu, materializmu, strukturalnej nierówności, dyskryminacji i seksizmu.

Chcemy zwalczać uprzedzenia i strach przed różnorodnością, przezwyciężając ignorancję i stereotypy, sprzeciwiając się mowie nienawiści i dezinformacji.

Chcemy promować takie wartości jak prawa człowieka, równość, godność i dobro w naszych codziennych relacjach.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

Możesz wierzyć, że masz moc do zapoczątkowania zmian. Nawet jeśli są to drobne działania – zmiana wymaga czasu. Możesz podjąć wyzwanie i poznawać nowych ludzi.

Możesz poznawać uchodźców i uchodźczynie, migrantów i migrantki w swojej społeczności. Możesz zapoczątkować zmianę ze swoimi przyjaciółmi i rodziną – powiedź im co wiesz, dlaczego to jest ważne i co mogą zrobić. Możesz dzielić się z innymi informacjami o tym, jak mogą się zaangażować.

Możesz poszukiwać prawdy – bądź ciekawy/ciekawa i krytyczna/krytyczna. Możesz identyfikować przejawy niesprawiedliwości i pracować z innymi, aby znaleźć rozwiązanie.

Możesz dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Możesz organizować spotkania, aby dzielić się historiami i poznać odmienne punkty widzenia.

Możesz prezentować ludziom fakty, aby zmienić ich postrzeganie świata. Możesz uczyć się o prawach człowieka i dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Możesz przyłączyć się do większego ruchu, jeśli nie wiesz, jak samodzielnie zacząć zmieniać świat na lepsze. Możesz poprosić o pomoc, rozpoczynając coś nowego w swoim mieście. Możesz rozmawiać z ludźmi młodszymi od siebie, aby mieć pewność, że młodsze pokolenie dostrzeże problem.

Możesz zaapelować do influencerów i inflencerek o zwrócenie uwagi na problem; bądź sam lub sama zostać influencerem czy infleuncerką. Możesz pracować razem z organizacjami europejskimi, aby dzielić się pomysłami, historiami i doświadczeniami.

Możesz zająć się problemem lokalnie; porozmawiać z miejscowymi organizacjami w celu zdobycia informacji, jak możesz się zaangażować. Możesz zwrócić się do polityków, wpływać na ich postawy, apelować o zmiany w prawie.


Dowiedz się więcej o projekcie edukacyjnym START THE CHANGE.