„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, którego głównym celem jest budowanie wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy, umiejętności i odwagi do podejmowania działań w obronie praw człowieka!

Trzy ścieżki projektu – co udało się zrobić:


Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC!

Twój głos ma MOC! – cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek

Zobacz jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu „Twój głos ma MOC!” 2021-22.

MOC jest z młodzieżą!

Twój głos ma MOC! – młodzi ludzie bronią praw człowieka!

Zobacz jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi „Twój głos ma MOC!”.

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo?

Twój głos ma MOC! – odważ się działać w środowisku lokalnym!

Zobacz co udało się zrobić w projekcie „Twój głos ma MOC!” w 2021-22.

Twój głos ma MOC!

O projekcie

Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce podważają niezależność systemu sądownictwa, ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działania na rzecz praw człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Możliwość poruszania tematyki praw człowieka w szkołach jest systematycznie ograniczana. Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo tych trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

„Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!” to dwuletni projekt, w ramach którego:

  • Powstał materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności w Polsce, w którym poruszamy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.
  • Nauczycielki_nauczyciele i edukatorki_edukatorzy – poprzez udział w cyklu szkoleń, webinariów i spotkań sieciujących – zdobywali kompetencje i narzędzia umożliwiające rozwijanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.
  • Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach i w dopasowanym do ich potrzeb programie mentoringowym, by zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem kreatywnej metody design thinking.
  • Aktywistki_aktywiści wzięły_li udział w szkoleniach i przy wsparciu ekspertek_ów rozwinęli swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.

Pobierz podręcznik „Twój głos ma MOC!”

Podręcznik do pracy z młodzieżą „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” jest już dostępny! Znajdziesz w nim omówienie poniższych tematów, a także scenariusze zajęć:

  • prawa człowieka i praworządność,
  • niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów,
  • wolność słowa i wolność zgromadzeń,
  • dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych,
  • prawa seksualne i reprodukcyjne,
  • aktywizm na rzecz praw człowieka.

Pobierz broszurę o doświadczeniach i praktykach z rzecznictwa lokalnego

Przekazujemy Wam nasze doświadczenie w zakresie rzecznictwa międzynarodowego i krajowego, które można wykorzystać lokalnie.

Do projektu zaprosiliśmy osoby indywidualne i te działające w ramach organizacji oraz grup nieformalnych z różnych miejscowości. Wspólnie z nimi staraliśmy się wybrać inicjatywy w obszarze rzecznictwa, które okażą się skuteczne w środowisku lokalnym, i wykorzystać je w praktyce. W niniejszej publikacji opisujemy sukcesy, a także wyzwania i wątpliwości, które były udziałem osób prowadzących rzecznictwo na poziomie lokalnym.

Broszura-Amnesty-Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie rzecznictwa lokalnego

Wydarzenia: webinarium Twoja organizacja i prawa człowieka – jak z nich czerpać w codziennej działalności?

25 kwietnia 2024 r. odbyło się webinarium, które przybliżało podejście oparte na prawach człowieka. Wydarzenie było skierowane do osób pracujących oraz działających wolontariacko lub aktywistycznie w organizacjach społecznych.

Magda Rysuje – konkurs Twój głos ma MOC!
Rys. Magda Rysuje

Wydarzenia: konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

28 września 2022 r. odbyło się spotkanie online dla młodzieży, podczas którego pracowaliśmy nad naszym prawem do autoekspresji oraz różnymi formami wyrażenia siebie. Efektem naszych rozmów była notatka graficzna stworzona przez Magda Rysuje.

W zaproponowanym podczas spotkania konkursie młodzież miała wymyślić akcję artystyczną, która będzie związane z dowolnym aspektem wolności słowa i wyrażania siebie. Co młode osoby chcą przekazać innym w swojej szkole?

Wygrana przypadła XL LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Zobacz co zrobiła młodzież!

Wydarzenia: Młodzieżowy Kongres Praw Człowieka

10 grudnia w Teatrze Dramatycznym w Pałacu Kultury i Nauki odbył się Kongres kończący dwuletni projekt edukacyjny „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka”. Wydarzenie było finałem projektu. Głównym założeniem Kongresu była prezentacja osiągnięć projektu „Twój głos ma MOC!” i wspólna celebracja naszych działań.

Zobacz jak młodzież prezentowała swoje kampanie, jak wyglądały prezentacje działań rzeczniczych, oglądnij panel dyskusyjny „W obronie prawa do protestu”.

Młodzieżowy Kongres Praw Człowieka – grafika

Czytaj więcej, co dzieje się w projekcie


Kiedy edukacja o prawach człowieka wiąże się z odwagą

Nauczycielki i nauczyciele – Twój głos ma MOC!

Nauczycielki i nauczyciele uczący o prawach człowieka w polskich szkołach muszą wykazać się niebywałą odwagą. Takie są właśnie osoby, które wzięły udział w naszym projekcie „Twój głos ma MOC!”.

Norwegia to kraj otwarty na drugiego człowieka” – z wizytą studyjną w Oslo

Uczesticzki_cy wyjazdu w biurze Globalnego Zespołu Edukacji Praw Człowieka Amnesty International w Oslo

W tym artykuke Monika dzieli się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami z wizyty studyjnej w Norwegii, w której wzięła udział w ramach projektu. Celem wizyty było spotkanie z osobami pracującymi w organizacjach zajmujących się prawami człowieka i przeciwdziałającym dyskryminacji oraz poznanie metod ich pracy.

Edukacyjna pizza, czyli czym jest nanolearning

Osoby jedzące pizzę

Co edukacja, w tym edukacja praw człowieka, ma wspólnego z pizzą? Czy kilkadziesiąt sekund wystarczy, żeby nauczyć się czegoś wartościowego? Czym jest ścieżka nanolearningowa i czy da się ją zaprojektować zarówno na potrzeby mediów społecznościowych, jak i zajęć w sali lekcyjnej?

Konferencja online „Twój głos ma MOC!”

Prelegentki:

Draginja Nadaždin
Małgorzata Jonczy-Adamska
Monika Karanowska
Aleksandra Borzęcka

Udostępnij:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Powiązane