© Lachlan Bailey/Art Partner

Angelina Jolie i Amnesty łączą siły w książce o prawach dzieci

Angelina Jolie i Amnesty International łączą siły, by stworzyć książkę, dzięki której dzieci i młodzież poznają swoje prawa. „Poznaj swoje prawa i broń ich” daje młodym ludziom siłę, wiedzę i narzędzia, by przeciwstawić się niesprawiedliwości.

Książka wyjaśnia, czym są prawa dzieci, wyposaża młodych ludzi w wiedzę, której potrzebują, by chronić siebie i innych oraz pokazuje, że rządy nie wypełniają swoich zobowiązań względem ochrony praw dzieci. Książka powstała we współpracy z profesor Geraldine van Bueren, jedną z współtwórczyń tekstu Konwencji Praw Dziecka ONZ.

Angelina Jolie skomentowała wydanie książki w Polsce:

“Na całym świecie spotykam młodych ludzi, którzy z odwagą stają w obronie praw swoich i innych, często mierząc się z przemocą i dyskryminacją. Ta książka ma być wsparciem dla wszystkich młodych ludzi. Pokazuje, czym są prawa dzieci w rozumieniu prawa międzynarodowego i daje wskazówki, jak przełamać bariery i mierzyć się z niebezpieczeństwami – które tak często stawia się młodym ludziom na drodze – równocześnie mając na względzie ich bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że ponagli też dorosłych, by szanowali prawa dzieci, jako równe prawom przysługującym im samym”.

Prof. Geraldine Van Bueren, współautorka książki, która brała udział w tworzeniu Konwencji razem z Polską i resztą świata, zaznacza: “Polska odegrała ważną rolę w tworzeniu Konwencji praw dziecka ONZ, aby dzisiaj dzieci mogły żyć bez przemocy i bez wykorzystywania, aby wszystkie prawa dzieci były chronione”.

Polska wersja językowa książki jest już dostępna w księgarniach stacjonarnych i w sprzedaży internetowej. „Poznaj swoje prawa i broń ich” dotąd została wydana w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Grecji, Korei Południowej, Danii, Niemczech, Kanadzie, Rumunii i Albanii.

Książka pokazuje, jak koncepcja praw dzieci została zrealizowana w Konwencji Praw Dziecka ONZ, powstałej po to, by zapewnić dzieciom prawo do wyrażania opinii i uczestniczenia we wszystkich decyzjach, które ich dotyczą. Zawiera także instrukcje działania, krok po kroku, a także historie kilkunastu nadzwyczajnych młodych aktywistów i aktywistek stojących na czele zmiany na rzecz praw człowieka na całym świecie. Działają przeciw zmianom klimatu, domagają się dostępu do edukacji, sprzeciwiają się dyskryminacji rasowej czy przemocy z użyciem broni – ci młodzi, niekiedy jeszcze niepełnoletni ludzie, są niezwykłą inspiracją, pokazują siłę działania w obronie tego, w co wierzymy.

Khairiyah Rahmanyah ma 19 lat. Urodziła się w rodzinie żyjącej z rybołówstwa w regionie nadmorskim w południowej Tajlandii. Morze niedaleko jej domu jest bogatym źródłem owoców morza, a także ostoją dla zagrożonych gatunków morskich tj. żółwie morskie czy rzadkie w występowaniu różowe delfiny – garbogrzbiety chińskie. W 2020 roku 17-letnia wówczas Khairiyah poprowadziła kampanię przeciw planom tajskiego rządu przekształcenia jej wsi Chana w teren przemysłowy. Rząd zdecydował się opóźnić decyzję. Sam projekt jednak nie został zarzucony, a walka Khariyah o jej społeczność trwa nadal.

„Brakuje słów, które oddałyby, jak się czuję, będąc częścią tej książki” – mówi Khariyah, która spędziła długie godziny na pikietach i przejechała tysiąc kilometrów, aby dotrzeć do siedziby rządu w Bangkoku i wręczyć premierowi list, by błagać o przerwanie planu uprzemysłowienia.

„Jestem naprawdę dumna, że mogę reprezentować historie mojej społeczności. Jestem stworzona do aktywizmu i już od dziecka walczyłam, by chronić moją społeczność. Życie w takich realiach jest bolesne i chcę, żeby dla przyszłego pokolenia było inne. Trzeba pozwolić nam, dzieciom, uczyć się swoich praw. To do dorosłych należy, aby nas zachęcać, wzmacniać i wspierać”.

Dzieci mają prawo do życia, godności i zdrowia, do tożsamości, do równości i wolności od dyskryminacji, do bezpiecznego miejsca do życia, do ochrony przed krzywdą, do uczestnictwa – także do wysłuchania. Mają prawo do integralności cielesnej, ochrony przed przemocą, do sprawiedliwości i wolności, mają prawa mniejszości i rdzennych społeczności, mają prawo do nauki i zabawy, prawo do wolności myśli, do wyrażania głosu i pokojowego sprzeciwu.

Na świecie żyje ponad 2,3 miliarda dzieci. To niemal jedna trzecia całej ludzkiej populacji. To kluczowe, by zapewnić im wiedzę, której potrzebują i na którą zasługują. To ich prawo. Czas, by świat im je zapewnił.

„To książka ważna i potrzebna na świecie i w Polsce. Książka potrzebna szczególnie w sytuacjach, w których prawa człowieka są negowane czy kwestionowane i prezentowane jako opcja polityczna albo wybór światopoglądowy, a nie podstawowe prawa i wolności. Tymczasem dzieci i młodzież to grupa szczególnie wrażliwa – z tego też powodu przysługują im szczególne prawa i szczególna ochrona. Znajomość swoich praw i sposobów, by je egzekwować, daje młodym ludziom siłę i sprawczość. Młodzież to także grupa niezwykle dynamiczna, której potencjał zmiany zastanej rzeczywistości jest ogromny, nawet zanim wkroczą w dorosłość. Świadczą o tym historie młodych aktywistek i aktywistów z książki, którzy mimo przeciwności znajdują sposób, by budować świat, w którym każda osoba może cieszyć się pełnią swoich praw. 

To książka dla młodzieży, ale także rodziców i opiekunów, którzy chcą pomóc młodym ludziom nie tylko odnaleźć się w tym świecie, ale także nauczyć się świadomie nadawać mu kształt” – mówi Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska.


Więcej informacji nt. publikacji, a także możliwości umówienia wywiadu z młodymi aktywistami i aktywistkami lub ekspertami i uzyskania zdjęć można uzyskać poprzez kontakt z rzeczniczką: [email protected]