Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Program wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”.

Główny celem ścieżki strażniczo-rzeczniczej jest wsparcie osób działających lokalnie na rzecz praw człowieka w prowadzeniu działań rzeczniczych. Program skierowany był w szczególności do osób, które działają na rzecz zmiany społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania praw człowieka w organizacjach pozarządowych, kolektywach nieformalnych lub indywidualnie.

Udało nam się zrealizować:

  1. Dwudniowe szkolenie w Warszawie (16-17 października 2021) – jego celem było wyposażenie osób uczestniczących w kompetencje prowadzenia skutecznego rzecznictwa na poziomie lokalnym w obszarze ochrony praw człowieka, a w szczególności przeciwdziałania dyskryminacji. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość rozwinąć swoje pomysły na działania przy wsparciu ekspertek_ekspertów. W programie szkolenia znalazły się następujące punkty: omówienie standardów międzynarodowych ochrony praw człowieka, zapoznanie z kompetencjami samorządów w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i działań równościowych, praca indywidualna i grupowa w oparciu o doświadczenia i inicjatywy osób uczestniczących.
  2. Skrojone do potrzeb osób uczestniczących wsparcie mentoringowe w prowadzeniu działań własnych rzeczniczych w lokalnej społeczności.
  3. Broszura „Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie rzecznictwa lokalnego” – podstawowe pojęcia dotyczące rzecznictwa oraz lekcje wyciągnięte z realizacji tej części projektu.
  4. Kurs mailowy z podstaw rzecznictwa (listopad 2022) – kurs był skierowany do wszystkich osób, które chciały dowiedzieć się, czym jest rzecznictwo i jak skutecznie prowadzić takie działania w najbliższym otoczeniu. Na kurs składało się sześć wiadomości mailowych z podstawowymi informacjami na temat rzecznictwa, inspiracjami, pomysłami na działania oraz sugestiami, jak poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Tak było na szkoleniu w Warszawie:

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie dodatkowego szkolenia dla wszystkich chętnych osób lub kursu mailowego, skontaktuj się z [email protected]


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowan przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Dowiedz się więcej o projekcie „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka