Dzięki edukacji praw człowieka przekazujemy wiedzę o prawach człowieka, kształtujemy postawy społeczeństwa obywatelskiego oraz budujemy umiejętności podejmowania działania w ich obronie.

Wolna Szkoła

Kampania Wolna Szkoła

Od 2015 roku możliwość poruszania tematyki praw człowieka w polskich szkołach jest systematycznie ograniczana przez zmiany w prawie oświatowym (w tym w podstawie programowej). Prowadzone są także kampanie dezinformacji i szkalowania organizacji zajmujących się prawami człowieka.

W odpowiedzi na te ograniczenia razem z innymi organizacjami tworzymy Sieć Organizacji Społecznych (S.O.S), które działają na rzecz szkoły uczącej otwartości i szacunku dla drugiego człowieka i przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic. Promujemy i upowszechniamy sprawdzone praktyki w edukacji, wspólnie prowadzimy kampanię “Wolna Szkoła” (www.wolnaszkola.org).

Stałe działania, które realizujemy w ramach edukacji praw człowieka

Sieć edukacji praw człowieka

Sieć edukacji praw człowieka to środowisko osób zaangażowanych w budowanie kultury praw człowieka w Polsce. Edukatorzy i edukatorki Amnesty wolontaryjnie prowadzą warsztaty dla młodych ludzi, ucząc, jak skutecznie bronić praw swoich i innych ludzi. Osoby zrzeszone w Sieci edukacji praw człowieka regularnie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń i warsztatów w kraju i za granicą.

Szkolenie edukatorskie Amnesty International. Grupa uczestniczek_ków pozuje do zdjęcia ubrana w żółte koszulki z logiem Amnesty International, w ogrodzie za siedzibą organizacji.
Szkolna Grupa Praw Człowieka, Kędzierzyn Kożle I LO. Grupa uczniów_uczennic pozuje do zdjęcia przed wejściem do szkoły ze statuetką w kształcie świeczki Amnesty International.
Szkolna Grupa Praw Człowieka, Kędzierzyn Koźle I LO

Szkolne Grupy Praw Człowieka

Szkolne Grupy Praw Człowieka zrzeszają młodych ludzi, którzy przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki promują prawa człowieka w swojej szkolnej i lokalnej społeczności. W Szkolnej Grupie nie tylko uczymy się od siebie nawzajem, ale przede wszystkim działamy, aby zmienić na lepsze rzeczywistość wokół nas. Wystarczą ludzie chętni do działania, odpowiednie przygotowanie i trochę wsparcia od osób dorosłych.

Wolność, równość, niedyskryminacja, sprawiedliwość, solidarność oraz wspólne działanie na rzecz poszanowania praw człowieka wszystkich ludzi to zasady, którymi kieruje się Grupa. Dzięki swojemu działaniu Grupa uwrażliwia uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki na problemy nietolerancji i agresji w szkole oraz pokazuje aktywne metody przeciwdziałania tym zjawiskom.

Szkolna Grupa Praw Człowieka jest miejscem rozwijania talentów i umiejętności. Obejmuje aktywności, na które nie ma czasu podczas lekcji, np. organizowanie akcji, nawiązywanie współpracy z lokalnymi mediami/instytucjami, realizacja własnych kreatywnych pomysłów. Obecnie w całej Polsce działa 35 Szkolnych Grup Praw Człowieka.

Edukacja praw człowieka online

Lockdown i nauczanie zdalne zmusiły większość osób do pracy z wykorzystaniem rożnego rodzaju aplikacji, a zdobywanie wiedzy i kompetencji online stało się popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego od dwóch lat rozwijamy naszą ofertę edukacyjną z pomocą nowych narzędzi, takich jak kursy online czy wykorzystywanie kanałów w mediach społecznościowych do edukacji praw człowieka.

Tworzymy kursy o prawach człowieka na platformie e-learningowej Akademia Praw Człowieka Amnesty International. Jest to przestrzeń do nauki online z bezpłatnym dostępem do wysokiej jakości edukacji w zakresie praw człowieka dla wszystkich i wszędzie. Wielojęzyczna platforma umożliwia dostęp zarówno do krótkich kursów (20 minut), jak również dłuższych form uczenia (kursy 15-godzinne) dotyczących różnych zagadnień związanych z prawami człowieka. Obecnie na platformie dostępne są trzy kursy w języku polskim:

Wkrótce na platformie pojawią się kolejne kursy w języku polskim.

Aplikacja Akademii Praw Człowieka. Anonimowa osoba trzymająca telefon komórkowy / komórkę. Zdjęcie Ilustruje aktywizm internetowy lub clicktivism.
Akademia Praw Człowieka Amnesty International - stopklatka z filmu promującego kurs edukacyjny

Nanolearning

Media społecznościowe to doskonała przestrzeń do prowadzenia edukacji praw człowieka poprzez tzw. nanolearning. Jest to koncepcja nauczania poprzez bardzo małe fragmenty nauki, które z jednej strony są samowystarczalne i gotowe do wcielenia w życie, z drugiej wspólnie tworzą szerszy obraz kompetencji. Czas jednego modułu oscyluje w okolicach od 3 do 5 minut. Przykładowo: poprzez publikację pytań, quizów na Instagram stories na profilu Amnesty International wprowadzamy użytkowników i użytkowniczki mediów społecznościowych coraz głębiej w zagadnienia związane z prawami człowieka.

Projekty, które obecnie realizujemy

Twój głos ma MOC!

„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, w którym chcemy budować wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzę, poszerzać umiejętności i kształtować odwagę do podejmowania działań w obronie praw człowieka. Dwuletni program obejmuje:

  • Opracowanie materiałów edukacyjnych poświęconych kryzysowi praworządności w Polsce, w którym poruszamy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.
  • Cykl szkoleń, webinarów i spotkań sieciujących, dzięki którym nauczyciele_nauczycielki i edukatorzy_edukatorki nabędą kompetencje i zdobędą narzędzia umożliwiające budowanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.
  • Warsztaty i program mentoringowy skrojony pod potrzeby młodych ludzi, aby umieli zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka.
  • Szkolenia dla aktywistów i aktywistek, dzięki którym przy wsparciu ekspertów_ek rozwijają oni swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.
Twój głos ma MOC!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Kampania "Stand by me" – stop cyberprzemocy ze względu na płeć!

Stand by me

„Stand by me” to dwuletni projekt edukacyjny, który ma na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy względem kobiet i dziewcząt. W ramach projektu organizujemy warsztaty i szkolenia, aby budować kompetencje identyfikowania stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć w sieci i reagowanie na nie. Poprzez edukację praw człowieka i akcje podejmowane we Włoszech, Polsce i Węgrzech młodzi ludzie będą przeciwstawiać się narracji, zasadom i zachowaniom, które przyczyniają się do nierówności płci.

Projekt realizowany ze środków Komisji Europejskiej.

Dialog o prawach człowieka

Dialog o prawach człowieka to tworzenie przestrzeni do rozmowy o ważnych i często trudnych kwestiach związanych z prawami człowieka. To wymiana różnych doświadczeń, perspektyw i opinii. Sednem dialogu nie jest przekonanie kogoś do swojego zdania, a wysłuchanie różnorodnych perspektyw pozostałych osób uczestniczących. Dialog o prawach człowieka jest metodą uniwersalną, można po nią sięgnąć zarówno podczas nieformalnego spotkania ze znajomymi, jak i podczas warsztatów edukacyjnych, odbywających się online bądź stacjonarnie. Dialog to trwająca około godziny rozmowa kilku osób o ważnych zagadnieniach związanych z prawami człowieka i jak wpływają one na nasze codzienne życie. Podczas dialogu można wykorzystać bodźce pobudzające do rozmowy – pytania, fakty, cytaty, rysunki, dzięki którym do dialogu wprowadzane są nowe wątki. Różnorodność doświadczeń stanowi zasób, który pozwala przyjrzeć się omawianym tematom z wielu różnych punktów widzenia.

Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna.