Twój głos ma MOC! Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek.

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC! Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22

Nauczycielko, nauczycielu! Twój głos ma MOC!

W ramach projektu “Twój głos ma MOC!” zrealizowałyśmy_liśmy cykl warsztatów dla nauczycielek_nauczycieli oraz edukatorek_edukatorów. W ich trakcie zastanawiałyśmy_liśmy się, jak rozmawiać z młodymi ludźmi m.in. o kryzysie praworządności w Polsce, o tym, jak komentować wypowiedzi polityków dehumanizujące przedstawicieli mniejszości seksualnych oraz jak prowadzić edukację praw człowieka w tak niesprzyjającym klimacie.

Grupa 21 osób z całej Polski wspólnie z nami mierzy się z wyzwaniami dla rzetelnej edukacji o prawach człowieka w polskiej szkole. Razem rozwijamy wiedzę i umiejętności, dzielimy się narzędziami i strategiami. Wspólnie stawiamy czoła trudnościom w duchu uczącej się społeczności i wzajemnego wsparcia.

Wraz z grupą 21 nauczycielek_li i edukatorek_ów zrealizowaliśmy następujące działania:

  • I szkolenie online (13-14 marca 2021) – na warsztat wziełyśmy_liśmy tematy: prawa człowieka i praworządność oraz mechanizmy dyskryminacji na przykładzie osób LGBTI w Polsce. Szkolenie zakończyło się modułem poświęconym budowaniu systemu wzajemnego wsparcia w projekcie.
  • II szkolenie online (15-16 maja 2021) – pracowałyśmy_liśmy nad zagadnieniami: niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów oraz wolność słowa i wolność zgromadzeń. Szkolenie zakończyło się częścią wsparciową na temat szacunku do siebie i do drugiego człowieka w sytuacjach trudnych komunikacyjnie.
  • III szkolenie w Warszawie (9-10 października 2021) – pracowałyśmy_liśmy nad tematem: prawa seksualne i reprodukcyjne. Szkolenie zakończyło się wymianą dobrych praktyk w zakresie wprowadzenia tematów szkoleń w szkole.
  • IV szkolenie w Warszawie (5-6 lutego 2022) – szkolenie było poświęcone młodzieży w kryzysie: śmierć i żałoba w życiu dzieci i młodzieży oraz zachowania autoagresywne – jak je rozumieć, jak pomagać, czego nie robić?
  • V szkolenie w Warszawie (24-25 września 2022) – pracowałyśmy_pracowaliśmy nad swoim dobrostanem w nowym roku szkolnym oraz poznawałyśmy_poznawaliśmy nowe narzędzia edukacyjne tj. nanolearning i dialog o prawach człowieka.

Ćwiczenia znajdujące się w publikacji “Twój głos ma MOC!” zostały przeprowadzone podczas powyższego cyklu szkoleń. Osoby uczestniczące konsultowały je z autorkami_autorami oraz sugerowały ewentualne modyfikacje. Następnie testowały ćwiczenia w pracy z młodzieżą i przekazywały kolejne informacje zwrotne po sprawdzeniu zaproponowanych metod w rzeczywistości szkolnej.

Twój głoc ma MOC - grupy osób pozuje do zdjęcia na szkoleniu dla nauczycielek i nauczycieli.
Twój głos ma MOC – Grono niezwykłych nauczycielek, nauczycieli i edukatorek podczas III szkolenia w Warszawie. Copyright Amnesty International.

Posłuchaj, co mają do powiedzenia nauczycielki i nauczyciele o sytuacji edukacji praw człowieka w polskiej szkole:


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowan przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Dowiedz się więcej o projekcie „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka

https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/twoj-glos-ma-moc/