Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są atakiem na te prawa.

Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Dołącz do nas! Podpisz nasz Manifest i pokaż, że zależy Ci na społeczeństwie bez nienawiści.Możesz wejść również na stronę kampanii, by dowiedzieć się więcej o tym, co my robi i co jeszcze możesz zrobić, by sprzeciwiać się nienawiści: www.amnesty.org.pl/nienawisc

Z roku na rok widzimy narastanie problemu przemocy słownej w internecie i przestrzeni publicznej w Polsce. Wraz z nim rośnie też liczba ataków fizycznych motywowanych nienawiścią.

Wezwij władze do:

  • prowadzenia działań zapobiegających hejtowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści np. edukacji antydyskryminacyjnej;
  • kształtowania debaty publicznej tak, by hejt i mowa nienawiści nie miały w niej miejsca;
  • zabierania głosu przeciwko nienawiści i przemocy;
  • wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści;
  • usunięcia luk prawnych, które pozbawiają ochrony osoby doświadczające przestępstw z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stopnia sprawności, wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego.

Zatrzymaj nienawiść w Polsce! Podpisz Manifest!