Paweł Siewiaryniec jest współprzewodniczącym Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii oraz otwartym i wieloletnim krytykiem prezydenta Łukaszenki.Został aresztowany 7 czerwca w Mińsku. Jest więźniem sumienia. 25 maja został skazany na 7 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.Jego zatrzymanie miało miejsce w ramach ogromnych i brutalnych prześladowań, poprzedzających wybory prezydenckie 9 sierpnia i represji wymierzonych przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu oraz prawom człowieka. Siewiaryniec został skazany na 75-dniowy areszt administracyjny za udział we wcześniejszych demonstracjach, co stanowi naruszenie jego prawa do wolnych i pokojowych zgromadzeń. Postawiono mu zarzuty karne dotyczące udziału w masowych zamieszkach, za które grozi od 3 do 8 lat więzienia.Niepokojące są również wiarygodne doniesienia, że Siewiaryniec był poddawany złemu, opresyjnemu traktowaniu. Według jego żony i współwięźniów, którzy od tamtej pory zostali zwolnieni z aresztu, nie może się widywać ze swoim prawnikiem i bywa przetrzymywany w izolatce nawet przez 10 dni z rzędu.Był zmuszany do spania na ławce bez materaca, w ciągu dnia jedynym miejscem do siedzenia w celi jest tylko żelazny stołek, brakuje bieżącej wody. Był pozbawiony możliwości ruchu i aktywności fizycznej. Jego rzeczy, środki higieny osobistej i ciepłe ubrania zostały skonfiskowane. Paweł Siewiaryniec jest gorliwym chrześcijaninem, a odebrano mu również Biblię. Areszt do 29 czerwca odmawiał przyjmowania paczek przygotowanych przez jego żonę.Paweł Siewiaryniec został uznany za więźnia sumienia również w 2011 roku, kiedy to został skazany na 3-letni pobyt w zakładzie karnym po wybuchu masowych demonstracji na Białorusi, będących reakcją na ówczesne wybory prezydenckie. Dzisiejsze prześladowanie opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego różni się od tego, które miało miejsce po wyborach prezydenckich w 2010 roku. Według wielu osób, poparcie dla obecnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki jeszcze nigdy nie było tak niskie.Wzywamy władze Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Pawła Siewiaryńca, a także wszystkich innych więźniów politycznych. Ani on, ani nikt inny nie może być przetrzymywany w warunkach stanowiących okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie i karanie.W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Białorusi, pełne nazwiska nie zostaną przekazane władzom białoruskim, aby nie miały możliwości identyfikacji osób, które podpisały niniejszą petycję.
Zdjęcie w nagłówku: Wikipedia, CC BY-SA 4.0