Petycja Stań w obronie niezależnych sądów!

Polskiemu społeczeństwu zostało odebrane prawo do bezstronnego sądu – sądy pozbawiono niezależności i tym samym pozostawiono nas bez ochrony przed politycznie motywowanymi postępowaniami sądowymi.

Problem w tym, że politycy są bliżej, niż myślimy. A państwo i jego instytucje spotykamy codziennie, na każdym kroku.

  • Rozwieszałaś plakaty krytykujące działania władz i masz postępowanie karne?
  • Spierasz się z urzędem skarbowym, który naliczył Ci o wiele za wysoki podatek?
  • Dokonałaś aborcji ze względu nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu płodu i masz z tego powodu postępowanie karne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020?
  • A może masz kredyt frankowy i zastanawiasz się, czy nie pozwać banku o nieuczciwe przeliczanie opłat, bo czytałeś, że procesy są do wygrania?Albo prowadzisz swój zakład fryzjerski czy restaurację podczas pandemii?
  • Albo zatrzymano Cię podczas protestów na ulicy i postawiono zarzuty?

Chcemy, wchodząc w spór z urzędem lub władzami, nie stać na z góry przegranej pozycji. Chcemy mieć prawo odwołać się od decyzji Policji lub organu administracji do sądu. Chcemy bezstronnego rozpatrzenia naszej sprawy przez sędziego niezależnego od polityków.

Prawo przestało być czynnikiem stabilizującym życie publiczne, a zaczęło służyć jedynie realizacji doraźnych potrzeb i interesów rządzących. Przyjęte rozwiązania prawne nie mają na celu poprawy sytuacji w sądownictwie, lecz podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej i przeprowadzenie czystek personalnych w poszczególnych sądach, poczynając od sądów najniższego szczebla, aż po Sąd Najwyższy.

Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka, zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych.

Uniezależnienie sądów od polityków – rządu i Parlamentu – jest gwarancją konieczną, aby każdy miał szanse dochodzić swoich praw przed sądem niepowiązanym z żadną władzą. W tym celu konieczne jest zarówno uchylenie części wprowadzonych w ostatnich latach zmian legislacyjnych, jak i wprowadzenie nowych rozwiązań, które będą zgodne z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami Polski w tym zakresie.

Wezwij polskie władze do przywrócenia niezależnych sądów oraz przestrzegania Konstytucji RP i prawa międzynarodowego. Podpisz petycję!


Zdjęcie: Sąd Najwyższy w Warszawie, Fot. Spens03, CC-BY-SA-3.0