Petycja Rząd musi chronić przed przemocą!

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz poniżającego traktowania i dyskryminacji. W Polsce 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć. W czasach pandemii liczba osób doświadczających przemocy drastycznie rośnie, a skupienie uwagi władz i Policji na pandemii pozostawia te osoby w niebezpieczeństwie. Wzywamy polskie władze do pomocy osobom doświadczającym przemocy i zapewnienia im bezpieczeństwa, tak jak wymagają tego standardy międzynarodowe.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja Stambulska) wskazuje jakie obowiązki mają państwa w zakresie zapewnienia ochrony przed przemocą. Niestety, mimo ratyfikacji Konwencji, Polska do tej pory nie wdrożyła w pełni jej przepisów.W Polsce wciąż brakuje:
  • wdrożenia skutecznych mechanizmów izolowania sprawców przemocy od osób narażonych na przemoc,
  • definicji przemocy ekonomicznej,
  • właściwej definicji gwałtu opartej na braku świadomej zgody na akt seksualny.
Brak tych przepisów wspiera sprawców w czasach izolacji.Brak sprawnej, szybkiej i skutecznej izolacji sprawcy od osoby doświadczającej przemocy pozostawia tę ostatnią w ciągłym niebezpieczeństwie pod jej własnym dachem. W momencie, gdy rząd prosi o pozostanie w domach i wszyscy stosujemy się do tych wymagań, część z nas skazywana jest na ciągłe przebywanie ze swoim oprawcą.Brak “przemocy ekonomicznej’’ w definicji przemocy obowiązującej w polskim prawie sprawia, że obecnie taka przemoc nie jest uznawana za przestępstwo, a sprawcy nie są za nią karani. W izolacji ten problem może jeszcze nabrzmiewać, kiedy to sprawca decyduje o możliwości wyjścia do sklepu czy zrobienia określonych zakupów, pozbawiając domowników dostępu do ważnych dla nich artykułów. Dodatkowo w ten sposób uzależnia od siebie osoby doświadczające tego typu przemocy.Brak definicji przemocy seksualnej opartej na zgodzie na seks pozbawia wiele kobiet możliwości dochodzenia sprawiedliwości w przypadku zgwałcenia. W czasach wymuszonej izolacji, zwiększa się presja podejmowania kontaktów seksualnych z partnerem lub partnerką, z którym pozostaje się pod jednym dachem. Sprawia to, że dzisiaj wiele przypadków gwałtu dodatkowo uchodzi sprawcom na sucho.Polskie prawo musi być zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka, przyjętymi przez Polskę, takimi jak Konwencja Stambulska. Rząd wymagając od milionów kobiet i dzieci pozostawania w jednym domu ze swoimi oprawcami, nie może pozostawić ich samym sobie, nie zapewniając wsparcia i bezpieczeństwa.Okaż solidarność osobom doświadczającym przemocy, szczególnie w czasach pandemii.Wyciągnij pomocną dłoń, reaguj na przemoc, wezwij odpowiednich Ministrów do zmiany prawa i skutecznej reakcji!

Dowiedz się więcej na stronie kampanii: MOC, NIE PRZEMOC!>>>