Zatrzymywani za tęczową maskę. Postawieni przed sądem za upamiętnienie młodych osób LGBTI, które popełniły samobójstwo. Pobici przez policję za udział w demonstracji. To właśnie jest rzeczywistość dla wielu osób LGBTI i ich sojuszników, którzy walczą o równe prawa w Polsce. Nie dość, że codziennie spotykają się z szykanami, to jeszcze prawo nie chroni ich przed dyskryminacją. Władze represjonują ich za aktywizm, zastraszają i zniechęcają do działania. Chcą w ten sposób wywołać efekt mrożący, by przestali upominać się o swoje prawa i o równość. Jednocześnie władze ignorują wezwania do rozwiązania problemu przestępstw z nienawiści i wspierania tych najbardziej marginalizowanych.

Organizatorzy Marszów Równości napotykają na piętrzące się utrudnienia. Muszą stawiać czoła władzom lokalnym, które żądają kolejnych zaświadczeń i nakładają dodatkowe restrykcje przy organizowaniu pokojowej demonstracji. Muszą walczyć w sądach o odwołanie zakazów marszy wydanych na kilka dni wcześniej. Gdy starają się zapewnić bezpieczne miejsce do domagania się swoich praw, są atakowani przez agresywne grupy.Niezależnie od ciągłych prześladowań osoby broniące praw człowieka LGBTI są odważne i niezłomne. Nie poddają się. Nadszedł czas dla Ciebie, by je wesprzeć. Wezwij polskie władze, aby zaprzestały nękania obrońców i obrończyń praw LGBTI. Władze muszą zapewnić poszanowanie podstawowych praw człowieka bez względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Stań w obronie praw LGBTI w Polsce i podpisz petycję.

Czego żądamy od polskich władz:

  • umorzenia wszelkich postępowań karnych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI wszczętych wyłącznie z powodu ich udziału w zgromadzeniach lub ich pokojowej działalności na rzecz praw człowieka;
  • zagwarantowania równych możliwości i adekwatnej współpracy oraz ochrony ze strony władz lokalnych i służb porządkowych przy zgłaszaniu, organizacji i przebiegu zgromadzeń takich jak Marsze i Parady Równości. Lokalne władze muszą zaprzestać stosowania zakazów prewencyjnych oraz nakładania dodatkowych wymogów na organizatorów zgromadzeń na rzecz praw LGBTI;
  • zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania przepisów karnych i wykroczeniowych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI, ze szczególnym uwzględnieniem art. 137, 196 i art. 261 Kodeksu karnego oraz art. 108 ustawy o ochronie zabytków;
  • natychmiastowego wycofania zarzutów zniesławienia wysuniętych przez władze lokalne wobec działaczy na rzecz praw osób LGBTI, jeżeli miały one na celu uciszenie lub powstrzymanie ich pokojowej działalności, a także wycofania pozwów cywilnych wniesionych przez władze lokalne za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Zagwarantowania, że narzędzia te, wraz z instytucją skargi nadzwyczajnej oraz kasacji, nie będą w przyszłości wykorzystywane w celu zastraszenia i stłumienia pokojowej działalności obrońców i obrończyń praw LGBTI.

Zdjęcie w nagłówku: Dość! – Protest przeciwko dyskryminacji osób LGBTI+ w Warszawie, 30 sierpnia 2020. Marsz przeszedł przez centrum Warszawy i dotarł pod Pałac Prezydencki. Ponownie wybrany prezydent Andrzej Duda podczas swojej kampanii wyborczej zastosował retorykę anty-LGBT, określając LGBT, jako idologia, nie-ludzie, aby zyskać wyborców. Zdjęcie: Piotr Lapinski/NurPhoto via Getty Images)