W ostatnich latach wolność zgromadzeń była ograniczana przez władze – zaczynając od nadużywania kodeksu wykroczeń, by uciszyć osoby protestujące a kończąc na zmianach w prawie. Zmiany te, wprowadzone w 2016 r. do Ustawy o zgromadzeniach, naruszają standardy międzynarodowe i powinny zostać jak najszybciej cofnięte. 

Jedną z tych zmian jest stworzenie nowego rodzaju zgromadzeń, tzw. zgromadzeń cyklicznych. Co jest w nich takiego szczególnego? Dzięki specjalnie nadanemu im statusowi mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zgromadzeniami zgłaszanymi w tym samym miejscu i czasie. Zgromadzeniami cyklicznymi są między innymi tzw. miesięcznice smoleńskie. 

Drugą, równie istotną i niezgodną ze standardami międzynarodowymi zmianą było wprowadzenie konieczności zachowania odległości 100 m między dwoma zgromadzeniami – to odległość stanowczo zbyt duża, aby można była przeprowadzić mającą sens kontrmanifestację. Taka powinna znajdować się w zasięgu wzroku i słuchu drugiego zgromadzenia.  

W ramach projektu obserwacji zgromadzeń w latach 2017-2019 Amnesty odnotowała, że zapisy polskiej ustawy nakładające ograniczenia na kontrdemonstracje w rzeczywistości prowadziły do automatycznego zakazywania przez władze zgromadzeń organizowanych w czasie i miejscu, w którym już wcześniej zgłoszono inne zgromadzenia (a w przypadku zgromadzeń cyklicznych również wtedy, gdy zgromadzenie niecykliczne zgłoszono wcześniej), a także mogą prowadzić do faktycznego uniemożliwiania przez policję organizowania zgromadzeń – kontrdemonstracji (w tym zgromadzeń spontanicznych). 

Nie pozwól na ograniczanie swojej wolności zgromadzeń. Zaapeluj razem z nami o: 

· znowelizowanie ustawy Prawo o zgromadzeniach i wykreślenie z nich przepisów dotyczących zgromadzeń cyklicznych, które uprzywilejowują je kosztem innych; 

· znowelizowanie ustawy Prawo o zgromadzeniach poprzez wykreślenie wymogu zachowania stumetrowego dystansu pomiędzy dwoma lub więcej zgromadzeniami odbywającymi się w tym samym czasie i umożliwienie odbywania się ich w zasięgu wzroku i słuchu od siebie.