Polska jest jednym z państw o najbardziej restrykcyjnym prawie aborcyjnym w Europie. Nie pozwala decydować o własnym ciele i życiu, a jednocześnie kryminalizuje osoby, które wyręczają rząd w zapewnieniu tej formy podstawowej opieki zdrowotnej. Tymczasem zgodnie ze standardami międzynarodowymi aborcja jest przede wszystkim świadczeniem medycznym.

Aborcja jest też prawem człowieka! Dlatego dostęp do legalnej aborcji powinien przysługiwać wszystkim, którzy jej potrzebują.

Polska przez wiele lat posiadała skrajnie restrykcyjne prawo aborcyjne, a w 2020 roku ograniczyła je jeszcze bardziej, praktycznie uniemożliwiając aborcję osobom mieszkającym w Polsce. Nie możemy na to pozwolić. Musimy żądać dostępu do aborcji w Polsce, by każdy człowiek czuł się bezpiecznie i mógł korzystać ze swoich praw reprodukcyjnych. Odmawianie ludziom prawa do decydowania o własnym ciele utrwala nierówność płci i nierówność ekonomiczną oraz potęguje stygmatyzację i dyskryminację.

Polska musi respektować prawa kobiet! Ograniczanie dostępu do aborcji nie spowoduje, że ich nie będzie. Niezależnie od prawa, aborcje są codziennością, zarówno w krajach, które je ograniczają, jak i tych, które je zapewniają. W Polsce w 2020 roku zarejestrowano zaledwie około 1000 aborcji wykonanych na podstawie trzech przesłanek dozwolonych przez ustawę. Organizacje wspierające w aborcjach informują jednak, że aborcji w Polsce są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. Osobom potrzebującym aborcji również należą się najwyższe standardy opieki medycznej, zamiast stygmy i wyrzucenia poza system ochrony zdrowia.

Ograniczanie dostępu do aborcji nie zmniejsza ich liczby – powoduje jedynie, że aborcje mogą być mniej bezpieczne. Pomimo postępu medycyny i bezpieczeństwa aborcji domowych, brak legalnej aborcji w Polsce powoduje, że kobiety muszą na własną rękę szukać pomocy i nie zawsze trafiają na wykwalifikowany personel lub wiarygodne organizacje. Stanowi to ryzyko dla ich zdrowia, a nawet życia. Można go uniknąć, zapewniając dostęp do bezpiecznej aborcji.Dlatego, powołując się na obowiązujące standardy międzynarodowe, zwracamy się do Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za zapewnienie świadczeń medycznych w Polsce o zagwarantowanie realnej możliwości korzystania ze świadczenia medycznego jakim jest aborcja. Żądamy zakończenia dyskryminujących i niebezpiecznych dla zdrowia i życia praktyk wobec osób potrzebujących aborcji. Wzywamy także do wspierania tych, którzy pomagają realizować przysługujące tym osobom prawa.

Napisz do Ministra Zdrowia, że aborcja musi być dostępna! Podpisz petycję.

Żądamy legalnej aborcji teraz!


Zdjęcie w nagłówku: Demonstracja pod hasłem “Ani jednej więcej”, po wiadomościach o tragicznej śmierci Izabeli, kobiety, której nie udzielono pomocy, mimo ciąży zagrażającej życiu. Warszawa, 6 listopada 2022. Copyright: Grzegorz Żukowski.