Petycja: Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Rosja popełnia zbrodnie wojenne, a prawdopodobnie także zbrodnie przeciwko ludzkości, poprzez przymusowe przesiedlenia i deportacje ludności cywilnej z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych stron, ludzie muszą przejść niezwykle dotkliwy i uwłaczający proces kontroli zwany filtracją. Są przesłuchiwani, przeszukiwani, a wielu z nich jest zatrzymywanych i poddawanych torturom oraz innym formom nieludzkiego traktowania.

Razem musimy zażądać od Rosji zaprzestania przymusowych przesiedleń i arbitralnego przetrzymywania ludności cywilnej z Ukrainy.

33-letnia Milena opowiedziała Amnesty International o swoich doświadczeniach podczas próby ucieczki z Mariupola: “Zaczęłyśmy zadawać pytania o ewakuację i gdzie można pojechać. Rosyjski żołnierz odpowiedział mi, że można udać się do Rosji. Inna dziewczyna zapytała o inne możliwości ewakuacji, na przykład do Ukrainy. Żołnierz przerwał i powiedział: »Jeśli nie pojedziecie do DRL (Doniecka Republika Ludowa) lub Federacji Rosyjskiej, zostaniecie tu na zawsze«”. Męża Mileny, byłego żołnierz ukraińskiej armii, wkrótce potem zatrzymano podczas przekraczania granicy rosyjskiej i do tej pory nie zwolniono.

Przesiedleni cywile z Ukrainy, uciekając ze swoich domów, są poddawani bezprawnemu procesowi kontroli, znanemu jako “filtracja”. Są przeszukiwani i przesłuchiwani. Niektórzy, zwłaszcza mężczyźni w wieku poborowym, są arbitralnie zatrzymywani, torturowani i przetrzymywani w nieludzkich warunkach. W niektórych przypadkach dzieci oddzielono od rodziców, co stanowi wyraźne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

W jednym przypadku 11-letni chłopiec został oddzielony od matki podczas filtracji w Bezimennym. Powiedział Amnesty International: “Zabrali moją mamę do innego namiotu. Przesłuchano ją. Powiedzieli mi, że zabiorą mnie od mamy. Byłem w szoku. Nie powiedzieli mi, gdzie ona będzie. Od tamtej pory nie miałem od niej żadnych wieści”.

Wezwij ambasadora Rosji i zażądaj rosyjskich władz natychmiastowego zaprzestania bezprawnych przesiedleń ludności cywilnej z Ukrainy. Razem jesteśmy silniejsi.

Żądamy, aby:

  • rosyjskie i kontrolowane przez Rosję siły natychmiast zaprzestały bezprawnych przesiedleń ludności cywilnej z Ukrainy do Rosji lub okupowanych obszarów;
  • rosyjskie i kontrolowane przez Rosję siły natychmiast zakończyły nadużywania procedury filtracji i uwolniły wszystkie bezprawnie przetrzymywane osoby;
  • Rosja ułatwiła bezpieczną ewakuację ludności cywilnej bezpośrednio do terytoriów Ukrainy znajdujących się pod kontrolą rządu, jeśli taka jest ich wola, oraz wdrożyła mechanizmy ułatwiające grupom szczególnie wrażliwym, w tym dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, opuszczenie Rosji lub obszarów przez nią okupowanych i dołączenie do swoich rodzin i bliskich.

Zdjęcie w nagłówku: Autobus zabierający ludzi z Mariupola przyjeżdża do wsi Bezimenne w Doniecku, 7 maja, 2022 r. ©Victor/Xinhua/Alamy