Igor Koktysz uwolniony!

Igor Koktysz to białoruski muzyk i aktywista polityczny, który wspiera ruch opozycyjny na Białorusi. Od czerwca 2007 był przetrzymywany w areszcie śledczym w Symferopolu w Republice Krymskiej na Ukrainie. Wcześniej władze ukraińskie planowały jego ekstradycję na Białoruś.
W dniu 10 grudnia, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Igor Kokrysz nie powinien być ekstradowany na Białoruś, ponieważ istnieje poważne ryzyko, że po powrocie na Białoruś zostanie poddany torturom lub innym formom złego traktowania. Istniało również ryzyko nieuczciwego procesu, włączając w to nawet wydanie wyroku śmierci.
W swojej decyzji Trybunał stwierdził, że Igor Koktysz powinien zostać natychmiast wypuszczony, ponieważ nie było żadnej prawnej podstawy do przetrzymywania go na Ukrainie oraz stwierdził, że warunki, w którym był przetrzymywany na Ukrainie były nieludzkie i poniżające.
Przedstawiciele ukraińskiego Biura Prokuratora Generalnego twierdzili początkowo, że Igor Koktysz zostanie wypuszczony od razu po wydaniu wiążącego wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w marcu 2010, lecz został on wypuszczony już 2 lutego.
Przedstawiciel Amnesty International rozmawiał z nim przez chwilę w jego domu. Podczas rozmowy Igor Koktysz wyraził swoją wdzięczność dla Amnesty International za -wysiłki, które podjęliście.- Powiedział też, że nadal przyzwyczaja się do wolności i głównie obawia się o stan swego zdrowia. Igor Koktysz próbuje obecnie uzyskać na Ukrainie status uchodźcy. Amnesty International będzie nadal śledzić postępy w sprawie jego wniosku o uzyskanie azylu oraz zapłaty odszkodowania nakazanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Niewymagane są żadne dalsze akcje ze strony sieci PA.
Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wysłali apele!
Jest to drugie uaktualnienie do UA 305/09 (EUR 50/003/2009)
Dalsze informacje: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/003/2009/en
Dalsze informacje w sprawie tej PA: 305/09 Indeks: ASA 50/003/2010
Data Wydania: 04 lutego 2010