#UnfollowMe – prywatność to prawo człowieka. Rządy państw chcą abyśmy zaakceptowali, że kiedy jesteśmy online, nie posiadamy żadnych praw. Nie tolerowalibyśmy takiej ingerencji w nasze prawa w realnej rzeczywistości, nie powinniśmy zatem także w tej wirtualnej.