Rosja oraz kraje Europy Wschodniej przyjęły szereg przepisów ograniczających prawo do wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się. Przepisy te utrudniają funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, tłumią wszelkie inicjatywy i rozwój organizacji pozarządowych.