Znakiem Human Right Friendly oznaczamy miejsca partnerskie, które w różny sposób przyczyniają się do promowania idei praw człowieka np.: organizują wydarzenia, udostępniają swoją przestrzeń lub sprzęt, dystrybuują amnestyjne ulotki, przekazują fundusze na walkę o prawa człowieka, oferują członkom i członkiniom Amnesty specjalne korzyści.