?Żądamy godności? w Poznaniu

Celem akcji jest zebranie jak najwięcej podpisów pod petycjami w sprawie łamania praw człowieka w takich miejscach jak Delta Nigru w Nigerii, Bhopal i stan Orisa w Indiach. We wszystkich tych miejscach ludzie cierpią z powodu ubóstwa, gdyż ich prawa są łamane przez międzynarodowe korporacje.
O godz. 21.00 w klubokawiarni Meskalina, Stary Rynek 6, zostanie wyświetlony film dokumentalny -Kowboje z Indii- o łamaniu praw człowieka przez międzynarodowe korporacje. Wstęp jest bezpłatny.
Akcja letnia Amnesty Bus jest realizowana w ramach kampanii -Żądamy Godności-. Celem kampanii jest położenie kresu przypadkom łamania praw człowieka, które sprawiają, że ludzie żyją w ubóstwie. Amnesty International chce zmobilizować ludzi w całej Polsce, aby domagali się od rządów, wielkich korporacji oraz wpływowych osób, aby usłyszeli głosy osób żyjących w ubóstwie, uznawali i szanowali ich prawa.
Żądamy Godności
Jednym z tematów poruszanych w ramach kampanii Amnesty International -Żądamy Godności- jest kwestia odpowiedzialności korporacji. Od kilkudziesięciu lat eksploatowane są zasoby naturalne w krajach Globalnego Południa, w Indiach, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Międzynarodowe korporacje uzyskują z tej działalności krociowe zyski.
Z drugiej strony, mimo że kraje te posiadają bogate złoża surowców mineralnych, standardy życia, zdrowia i edukacji, są tam najniższe na świecie. Działalność korporacji często łączy się z brutalnym naruszeniem praw człowieka i wpędza ludzi w ubóstwo. Okazuje się również, że nie istnieją żadne skuteczne środki, które pozwoliłyby zmusić korporacje do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania lub zapewniłyby pokrzywdzonym zadośćuczynienie.
Amnesty International nie mogła przejść obojętnie wobec nagminnych przypadków naruszeń podstawowych praw człowieka przez niektóre międzynarodowe korporacje. W ramach naszej kampanii domagamy się zapewnienia, że korporacje międzynarodowe będą zwracały uwagę na prawa osób żyjących w ubóstwie, a zyski osiągnięte z inwestycji w krajach ubogich będę przeznaczane na zapewnienie im podstawowych praw.
Aktualne Informacje na temat trasy i wydarzeń towarzyszących Amnesty Bus na www.amnestybus.pl www.zadamygodnosci.pl.