Afganistan: Amnesty International potępia egzekucje dokonywane przez talibów

Abdul Haq przybył do Afganistanu 21 października z misją doprowadzenia do konsolidacji środowisk opozycyjnych. Był jednym z przywódców w wojnie przeciwko inwazji Związku Sowieckiego w latach 1979 – 1989. Głównym celem spełnianej przez niego misji było uzyskanie poparcia na rzecz powrotu króla Mohammeda Zahira.

Fatwa – edykt religijny wydany w Kabulu we wrześniu 2001 roku – orzeka karę śmierci za działalność szpiegowską. Uważa się, że talibowie wykorzystują właśnie ten edykt jako pretekst do wykonywania egzekucji na schwytanych przeciwnikach.

Amnesty International wzywa strony konfliktu w Afganistanie, by zapewniły pełne poszanowanie dla praw człowieka i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego odnoszącego się do konfliktów zbrojnych. Pochwyceni uczestnicy walk muszą być traktowani jako jeńcy wojenni, z uwzględnieniem zapisów Trzeciej Konwencji Genewskiej.

Zarówno Afganistan jak Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania czterech Konwencji Genewskich z 1949 roku, łącznie z dwoma protokołami do tych konwencji z 1977 roku oraz innymi traktatami międzynarodowymi, które tworzą międzynarodowe prawo humanitarne. Konwencje Genewskie są również nazywane prawami wojny.