Afganistan: Amnesty International wzywa do pilnego przeprowadzenia dochodzeń w sprawie przemocy w Qala-i-Jhangi

Po wynegocjowaniu kapitulacji, setki bojowników obcego pochodzenia walczących po stronie talibów zostało odeskortowanych przez Sojusz Północny z Kunduz do fortu Qala-i-Jhangi. Okoliczności towarzyszące walkom, które tam wybuchły, wciąż nie są jasne, chociaż wstępne raporty wskazują na to, że część więźniów obezwładniła strażników i przejęła broń. Według doniesień, brytyjskie i amerykańskie siły specjalne były zamieszane w walkę poprzez naprowadzanie samolotów i ataki powietrzne dokonywane przez lotnictwo USA.

Natychmiastowe dochodzenia winny wyjaśnić, co spowodowało ten incydent i sprawdzić, czy nie zaistniały niedociągnięcia związane z procedurą przetrzymywania więźniów, a także czy reakcja ze strony Sojuszu Północnego, USA i Wielkiej Brytanii była proporcjonalna do istniejących zagrożeń. Wyniki dochodzeń winny wskazać, co należy zrobić, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych zamieszek i związanej z nimi utraty życia, a także, co należy zrobić, by kluczowa rola Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, polegająca na monitorowaniu traktowania jeńców wojennych, została ułatwiona. Wyniki tych dochodzeń oraz informacja o środkach powziętych wobec osób odpowiedzialnych za te wydarzenia, winny zostać podane do publicznej wiadomości.