Afganistan: Amnesty wzywa – poddanie się musi być przyjęte zgodnie z prawami wojny

-Tym razem konieczne jest zastosowanie właściwych metod i środków zarówno brania jeńców z chwilą ich poddania się, jak też zapewnienia im dostatecznej ochrony- – mówi Amnesty International. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża winien mieć swobodę wypełniania swojego posłannictwa dla zapewnienia, że pojmanym zagwarantowane jest osobiste bezpieczeństwo.-