Afganistan: Kamienowanie – skandaliczne łamanie praw człowieka

ASA 11/005/2005
Morderstwo, którego dopuszczono się w zeszłym tygodniu, jak się przypuszcza, jest pierwszym incydentem w którym kobieta została stracona za cudzołóstwo od czasu obalenia reżimu Talibów pod koniec 2001 roku. Według relacji naocznych świadków, 29-letnia kobieta o imieniu Amina została siłą zabrana z domu rodziców położonego w dzielnicy Urgu, w prowincji Badakhan przez swojego męża i miejscowych urzędników. Następnie została publicznie ukamienowana.   Mężczyzna oskarżony o popełnienie z nią cudzołóstwa podobno został uwolniony po tym jak wymierzono mu karę w postaci stu batów.         
Zgodnie z doniesieniami  Amina została skazana na śmierć przez lokalny sąd, egzekucję wykonano w ciągu około 48 godzin.
Przypadek Aminy dowodzi, że afgański rząd poniósł porażkę w zakresie wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza wobec kobiet –  oświadczyła Amnesty International. Praktyki religijne oraz związane z tradycją nie mogą być używane jako usprawiedliwienie łamania fundamentalnych praw kobiet. Afgański rząd jest zobowiązany do ochrony kobiet przed przemocą, zarówno ze strony państwa jak i osób prywatnych i grup.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła obietnicę rządu afgańskiego, który zobowiązał się do zbadania nielegalnej egzekucji Aminy i do ukarania odpowiedzialnych za ten czyn.
Organizacja wzywa do zniesienia kary śmierci. Przypadek Aminy pokazuje niewybaczalną niesprawiedliwość stosowania kary śmierci.
Tło wydarzeń
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich okolicznościach, bazując na tym, że kara śmierci reprezentuje najbardziej okrutną i degradującą karę i łamie prawo do życia.
Jest to szczególnie uporczywy problem w przypadku Afganistanu, gdzie centralne organa wymiaru sprawiedliwości nie potrafią nadzorować decyzji lokalnych sądów i nie potrafią zapewnić prawa do uczciwego procesu i postępowania sądowego. 
Amnesty International wzywa rząd Afganistanu do wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych związanych z przestrzeganiem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, która w artykule 7 jasno stanowi, że: -Nikt nie będzie podlegał torturom lub okrutnej, nieludzkiej, lub poniżającej karze lub traktowaniu-.
Zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka, państwa są zobowiązane wykazać się dbałością o zapewnienie kobietom prawa równości, prawa do życia, wolności bezpieczeństwa oraz do nie podlegania dyskryminacji, torturom oraz okrutnemu, nieludzkiemu i degradującemu traktowaniu. 
Tłumaczenie Michał Krawczyński