Afganistan: Niezawisły system wymiaru sprawiedliwości jest kluczem do respektowania praw człowieka

ASA 11/003/2002
-Wprawdzie wciąż należy zwiększać wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzające do odbudowy infrastruktury kraju, jednak ustanowienie instytucji rządowych jest równie ważne dla rozwoju kraju i respektowania w Afganistanie litery prawa- – mówi Organizacja.

Elementy niezbędne dla ustanowienia skutecznego systemu wymiaru sprawiedliwości – to niezawisłe sądownictwo, profesjonalne cywilne służby policyjne i ośrodki odosobnienia spełniające międzynarodowe standardy. Pomoc międzynarodowa będzie mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia zarówno środków finansowych, jak pomocy technicznej w szybkim i efektywnym powołaniu w Afganistanie tych instytucji.

-Pod poprzednimi rządami sądownictwo, policja i system więziennictwa były winne poważnego łamania praw człowieka. Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową i tymczasowy rząd Afganistanu do uznania, iż w sposób wyraźny trzeba zerwać z przeszłością, którą cechował klimat bezkarności-.

-Naprawa i odbudowa mogą dokonać się jedynie w sytuacji, kiedy respektowane jest prawo. Wymaga to kultury, której elementem jest poszanowanie praw człowieka oraz stworzenia sprawiedliwego i niezawisłego systemu sądownictwa- – mówi Amnesty International.

Aby zbudować przyszłość Afganistanu opartą na sprawiedliwości i rządach prawa, należy rozliczyć nadużycia popełnione w przeszłości. Konieczna jest pomoc techniczna i finansowa dla przeprowadzenia pełnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach poważnych nadużyć praw człowieka i pogwałceń międzynarodowych praw humanitarnych.