Afganistan: Obowiązkiem międzynarodowej społeczności jest obrona praw człowieka

Zauważyliśmy, że pewne pozytywne kroki zostały już poczynione, na przykład tworzenie zawodowej policji, szkolenie sędziów, policjantów i prawników, reformy prawa i rewalidacja więzień i sądów w Kabulu – zauważa Amnesty International. Jednak ogromnie martwi fakt, iż ów postęp następuje tylko w rejonie stolicy, podczas gdy w innych afgańskich prowincjach nie ma praktycznie żadnego poszanowania dla praw człowieka

W liście Amnesty International nawołuje międzynarodową społeczność do podjęcia tematu bezpieczeństwa, przemocy wobec kobiet i warunków w jakich są przetrzymywani więźniowie. Podczas ostatniej wizyty w Afganistanie w lutym 2004, właśnie te kwestie były dziedzinami, w których organizacja zaobserwowała najpoważniejsze pogwałcenia praw człowieka.

Bezpieczeństwo bez wątpienia pozostaje najważniejszą obawą dotyczącą Afganistanu. Podczas ostatnich dwóch lat, sytuacja bezpieczeństwa bardzo się pogorszyła, co znacznie wpłynęło na prace nad rekonstrukcją państwa. W 2003, 11 afgańskich i 2 międzynarodowych członków personelu medycznego zostało zabitych, a od stycznia 2004, 10 afgańskich działaczy organizacji humanitarnej straciło życie.

Podczas ostatniej wizyty Amnesty International, szeroko zaobserwowanym zjawiskiem było pogwałcenie praw kobiet i dziewczynek, takie jak fizyczna przemoc, małżeństwa nieletnich, handel dziewczynkami dla zakończenia sporów i zatargów.

Szczególnie niepokojący jest fakt, iż afgański rząd, jak dotąd, nie poruszył w żaden konstruktywny sposób tych kwestii, a w ten sposób nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań na państwowym poziomie – stwierdziła Amnesty International.

Warunki w więzieniach i zakładach karnych w Kabulu poprawiły się, jednak zakłady karne w innych regionach nadal wymagają pilnej rekonstrukcji i readaptacji. Wciąż jednak więzienia na prowincji praktycznie nie istnieją.

Co więcej, bezkarność jest nadal powszechna na całym obszarze kraju. Mimo skali zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych poważnych pogwałceń praw człowieka popełnionych w Afganistanie przez prawie ćwierć wieku, sprawiedliwości nie stało się zadość.

Pogwałcenia praw człowieka będą kontynuowane tak długo jak ludziom podejrzanym o popełnienie owych okropnych zbrodni, pozwoli się unikać odpowiedzialności i nadal piastować stanowiska we władzach – podkreśla Amnesty International.

Amnesty International zdaje sobie sprawę z wyzwań jakie czekają jeszcze Afganistan. Zaangażowanie międzynarodowej pomocy dla zapewnienia długotrwałego i skoordynowanego wsparcia jest głównym czynnikiem dla otrzymania pożądanego rezultatu. Dlatego jest niezwykle ważne, aby najważniejsze zagadnienia praw człowieka stały się częścią planu odbudowy- podsumowała Amnesty International.

Dodatkowe informacje

Międzynarodowa konferencja na temat pomocy przy odbudowie Afganistanu odbędzie się między 31 marca a 1 kwietnia 2004 w Berlinie. Konferencja ta jest świetną okazja dla inwestorów, chcących uczestniczyć w rekonstrukcji, aby ocenić wpływ odbudowy, a także, aby uzgodnić długoterminowy plan dla przyszłego rozwoju Afganistanu i datę wprowadzenia go w życie.

Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje wspólny raport afgańskich i międzynarodowych agencji, pt. -Zabezpieczenie Przyszłości Afganistanu: Osiągnięcia i Strategia-, w którym przedstawiono propozycję przeznaczenia 28 bilionów dolarów na przyszłe inwestycje. Amnesty International jest jednak zaniepokojona faktem, iż w dokumencie nie przywiązuje się większej wagi do trzech głównych obszarów, w których postęp jest wręcz znikomy: ochrona kobiet; reforma systemu sądownictwa w sprawach kryminalnych i ustalenie efektywnego mechanizmu odpowiedzialnego za prowadzenie śledztwa i dochodzenia sądowego w sprawach pogwałcenia praw człowieka teraz i w przeszłości.

Aby przeczytać list otwarty, przejdź do:
http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA110032004
Tłumaczenie: Katarzyna Podpora