Afganistan: Prawa człowieka muszą stanowić kwestię nadrzędną

ASA 11/017/2002
-Rażące przypadki łamania praw człowieka wciąż mają miejsce w Afganistanie i bez nacisków międzynarodowych oraz zwiększonej pomocy i wsparcia dla afgańskich instytucji sytuacja ta nie zmieni się. Pomagający powinni działać tak, aby umożliwić zbadanie i uczciwe rozpatrzenie zarówno niedawnych, jak i wcześniejszych przypadków łamania praw-, stwierdzili we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele organizacji.

-Bezpieczeństwo i zakończenie konfliktu w Afganistanie zostaną osiągnięte dopiero wtedy, gdy prawa człowieka będą w Afganistanie w pełni chronione-, dodano.

Obecnie brak bezpieczeństwa stanowi najpoważniejszą przeszkodę na drodze do odbudowy. Ograniczone Skupienie się społeczności międzynarodowej na Kabulu podkopało długoterminowe bezpieczeństwo narodowe. Aby zagwarantować, że afgańskie instytucje będą w stanie chronić prawa człowieka na terenie całego kraju, należy zapewnić im większą pomoc finansową i techniczną.

Międzynarodowe poparcie dla praw kobiet musi stać się bardziej widoczne, a społeczność międzynarodowa powinna stworzyć ekonomiczne, społeczne i kulturalne szanse dla kobiet.

-Jest niezmiernie ważne, żeby społeczność międzynarodowa potępiła wszystkie przypadki naruszania prawa do wolności słowa, jako że w Afganistanie osoby otwarcie wypowiadające się spotykają się z zastraszaniem, arbitralnym aresztowaniem i przemocą. Wszystkie takie przypadki powinny być podniesione w rozmowach z władzami afgańskimi-, podkreśliły organizacje.

-Biorąc pod uwagę rozwój Afganistanu, społeczność międzynarodowa musi zwiększyć zdolność afgańskiego rządu do ochrony i rozpowszechniania praw człowieka wszystkich Afgańczyków-, wskazano we wspólnym oświadczeniu.

Tło wydarzeń

Następujące organizacje wzięły udział w spotkaniu i wsparły tę inicjatywę: Action Aid, Stowarzyszenie Afgańskich Kobiet-Sędziów (Afghan Women Judges Association), Stowarzyszenie Afgańskich Kobiet-Prawników i Przedstawicielek Wolnych Zawodów (Afghan Women Lawyer and Professional Association), Sieć Kobiet Afgańskich (Afghan Women’s Network), Powszechna Unia Kobiet Afgańskich (All Afghan Women Union), Amnesty International, ARTICLE 19, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Praw Ludzi Młodych (Association for Advocacy of Youths Rights), Centrum Współpracy dla Afganistanu (Cooperation Centre for Afghanistan), Pomoc Humanitarna dla Kobiet i Dzieci Afgańskich (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), medica mondiale e.V. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Równych Praw (Equal Rights Association).

Pełny tekst oświadczenia jest dostępny jest tutaj
Tłumaczenie: Katarzyna Gawlicz