Afganistan: Przestrzeganie praw człowieka – inwestycją w przyszłość

ASA 11/032/2001
W ustaleniach rozwiązań politycznych, opartych na wszechstronnych konsultacjach, musi uczestniczyć możliwie najszerszy przekrój społeczeństwa Afganistanu.

-W tym krytycznym momencie trzeba dać pierwszeństwo prawom człowieka należnym ludności afgańskiej. Należy powierzyć rządy tym, którzy swoim postępowaniem dowiedli przywiązania do ochrony praw wszystkich ludzi- – oświadczyła Organizacja.

-Amnesty International dostrzega potrzebę narodowego pojednania po latach wojny i prześladowań. Jednak żadne przyszłe porozumienie polityczne nie może dopuszczać do bezkarności tych, którzy w przeszłości dopuścili się łamania praw człowieka. Niedostrzeganie prawdy o przeszłości kraju i ignorowanie odpowiedzialności za nią nie jest sposobem na osiągnięcie pokoju.-

Włączając się do dyskusji o przyszłości Afganistanu, Amnesty International zawarła w wydanym z początkiem listopada raporcie -Afghanistan: Making Human Rights the Agenda- m.in. następujące zalecenia:

  • strony porozumienia politycznego powinny w nim zagwarantować, że doprowadzą niezwłocznie do zaprzestania naruszania praw człowieka, w szczególności pozasądowych zabójstw, tortur i samowolnych aresztowań. Szczególną uwagę należy poświęcić zapobieganiu aktom zemsty oraz dyskryminacji na tle etnicznym i religijnym;
  • należy jak najszybciej rozmieścić na terytorium Afganistanu obserwatorów, którzy pomogą w chronieniu praw człowieka w trakcie zaprowadzania pokoju, w okresie tuż po zakończeniu wojny i w fazie reform instytucjonalnych. Wśród obserwatorów winni znaleźć się eksperci w tematyce praw kobiet;
  • ważną częścią porozumienia politycznego winno być postanowienie o rozbrojeniu i rozminowaniu popartym środkami zapewnionymi przez społeczność międzynarodową. Konieczne jest ograniczenie dostaw broni do Afganistanu przez zagraniczne rządy;
  • kobiety, ani też grupy etniczne i religijne nie mogą być dyskryminowane przy tworzeniu rządu i instytucji i należy zapewnić w tym procesie ich znaczący udział;
  • społeczność międzynarodowa winna dopomóc w uchwalaniu prężnego programu budowy instytucji działających na rzecz praw człowieka;
  • należy utworzyć komisję ekspertów, która
  • w oparciu o własne rozeznanie
  • służyć będzie radą jak pociągnąć do odpowiedzialności sprawców łamania praw człowieka, a także jak zapewnić, aby powoływane instytucje, w tym władze sądowe i funkcjonariusze porządku publicznego, służyły promowaniu i ochronie praw człowieka.

Raport zawiera historię naruszeń praw człowieka z ostatnich 23 lat, zarówno przez Sojusz Północny jak przez talibów, a także przedstawia propozycje gwarancji ochrony praw człowieka w przyszłości.