Afganistan: Sprawiedliwość i bezpieczeństwo? Nie dla kobiet…

Od niemal dwóch lat dyskryminacja i przemoc – wbrew obietnicom składanym między innymi przez Prezydenta Busha i Sekretarza Stanu USA, Colina Powella, że jednym z efektów wojny w Afganistanie będzie zapewnienie kobietom większego zakresu wolności – są na porządku dziennym – podkreśliła Amnesty International.

Nowy raport, zatytułowany -Afganistan: Nikt nas nie słucha, nikt nie traktuje nas jak ludzi. Kobietom odmawia się sprawiedliwości- (-Afghanistan: No one listens to us and no one treats us as human beings. Justice denied to women-), stanowi udokumentowanie skarg afgańskich kobiet na powszechna w tym kraju przemoc, przede wszystkim gwałty popełniane przez uzbrojone bandy oraz wymuszane małżeństwa. Zdarzają się przypadki, że ośmioletnie dziewczynki są wydawane za mąż za dużo starszych mężczyzn.

-To niedopuszczalne i należy podjąć w tej sprawie natychmiastowe działanie-, oświadczyła Amnesty International.

Raport zwraca również uwagę na fakt, że kobiety w Afganistanie nie mają dostępu do systemu wymiaru sprawiedliwości. Zniesiono przepisy ograniczające swobodę poruszania się, ale kobietom odmawia się dochodzenia się sprawiedliwości poprzez liczne, bariery społeczne. Nawet jeżeli kobieta uzyska dostęp do sądu lub policji, spotyka się z brutalną dyskryminacją.

-W ramach istniejącego systemu wymiaru sprawiedliwości nie sposób rozstrzygać skarg na akty przemocy wobec kobiet-dodała Amnesty International. -Realny jest scenariusz, w którym prawa kobiet nadal będą łamane, a nie chronione i egzekwowane-.

Raport zawiera szereg kroków, które powinny zostać jak najszybciej podjęte przez rząd Afganistanu i społeczność międzynarodową, tak aby można było uczynić zadość obietnicy zapewnienia sprawiedliwości kobietom w Afganistanie.
-Skuteczność ochrony praw kobiet jest uzależniona od konsekwentnego kierowania się zasadą rządów prawa-.

Amnesty International wzywa także społeczność międzynarodową do skoordynowania wysiłków na rzecz wkomponowania problemu ochrony praw kobiet w szersze zagadnienie przebudowy policji, reform systemu prawnego oraz ustanowienia sądów.

Pełny tekst raportu dostępny jest tutaj:
-Afghanistan: No one listens to us and no one treats us as human beings. Justice denied to women-

Pozostałe dotyczące Afganistanu raporty:
Afganistan: Przywracanie rządów prawa” (-Afghanistan: Re-establishing the rule of law-)
Afganistan: Zrujnowany system więziennictwa pilnie wymaga reform” (-Afghanistan: Crumbling prison system desperately in need of repair-)
Afganistan: Bez perspektyw, bez nadziei: Los ludzi powracających do Afganistanu (-Afghanistan: Out of sight, out of mind: The fate of the Afghan returnees-)
Afganistan: Odbudowa policji kluczowa dla kwestii ochrony praw człowieka (-Afghanistan: Police reconstruction essential for the protection of human rights-)
Tłumaczenie: Bartosz Wiśniewski