Afganistan/Pakistan: Afgańskie rządowe dochodzenie w sprawie zabójstw w regionie Spin Boldak musi być niezależne i przejrzyste

ASA 11/010/2006
Zgodnie z prasowymi doniesieniami afgański funkcjonariusz bezpieczeństwa ogłosił 22 marca, że afgański siły zabiły 17 uzbrojonych osób, 8 kilometrów na wschód od Spin Bołdak, blisko granicy z Pakistanem. Funkcjonariusze początkowo utożsamiali zabitych z Talibami, którzy przekraczali granicę z Pakistanu do Afganistanu. Przedstawiciele pakistańskiego rządu zaprzeczyli później twierdzeniom jakoby zabici byli Talibami i oświadczyli, że były to osoby narodowości pakistańskiej podróżujące do Mazar-e Sharif w północnym Afganistanie, gdzie zamierzali obchodzić Norouz, noworoczny festiwal. Zgodnie z doniesieniami prasowymi 4 członkowie tej grupy nie zostali zabici i powrócili do Pakistanu.
Organizacja nawołuje rząd Afganistanu do zapewnienia, że członkowie i przewodniczący zespołu dochodzeniowego są niezależni i w żaden sposób nie związani z którąkolwiek stroną incydentu oraz że zakres kompetencji będzie obejmował możliwość przesłuchania świadków, aby umożliwić ustalenie faktów.
W związku z oskarżeniem funkcjonariuszy bezpieczeństwa o nadużycie siły i inne formy przemocy, zespół musi zadbać o to, aby był w stanie dostarczyć oskarżycielom. prawdziwego materiału. Zespół powinien zapewnić dostęp do informacji zainteresowanym stronom, m.in. rodzinom zabitych, obydwu wyżej wspomnianym rządom i opinii publicznej.
Istnieje paląca potrzeba ujawnienia losów tych, którzy zaginęli. w związku z tym zajściem. Amnesty International wzywa zarówno zespół dochodzeniowy jak i obydwa rządy do współpracy oraz do tego, aby rodziny były informowane o losie swoich najbliższych tak szybko jak to możliwe.
Tłumaczenie Agnieszka Szukuć